Vragen aan het college over de spreidingswet

De Spreidingswet is aangenomen. Gemeenten krijgen naar inwoneraantal en financiële draagkracht opvangplekken toegewezen. Dit gaat ook iets betekenen voor Hollands Kroon. Wij hebben daarover vragen gesteld aan het college. Zie Document HollandsKroon – PV D66 Spreidingswet – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Aantal opvangplekken

Het aantal opvangplekken voor asielzoekers in de provincie Noord-Holland moet groeien met ongeveer 7.000. Op dit moment vangen wij in Hollands kroon wel Oekraïense ontheemden en statushouders op, maar geen asielzoekers. De aantallen worden rond 5 februari 2024 bekend, maar naar schatting zal onze gemeente circa 200-300 asielzoekers moeten opvangen.

Uitdaging

Het wordt een uitdaging om te voldoen aan de Spreidingswet. Er zijn weinig grote leegstaande gebouwen in Hollands Kroon, rondom voorzieningen is weinig ruimte beschikbaar voor (tijdelijke) huisvesting en diverse regelgeving belemmert huisvesting langs de randen van onze dorpen en in het buitengebied.

Toch vindt de fractie van D66 Hollands Kroon het heel belangrijk dat we onze bijdrage leveren aan het oplossen van de opvangcrisis.

Onze vragen

Zijn er locaties in Hollands Kroon waar u mogelijkheden ziet om opvangplekken voor asielzoekers te realiseren? (en zo ja, om hoeveel opvangplekken gaat dat ongeveer?)
a. Op korte termijn (zeg binnen 6 maanden)
b. Op iets langere termijn

Op dit moment wordt onder andere met Den Helder en Schagen samengewerkt om asielzoekers, statushouders en Oekraïners op te vangen. Maar de optelsom van deze samenwerking is kleiner
dan de opdracht van de Spreidingswet voor deze gemeenten. Welke mogelijkheden ziet u regionaal om extra plekken voor asielzoekers te creëren?

Welke andere acties wilt u in gang zetten voor het onderzoeken én creëren van mogelijkheden om aan de Spreidingswet te voldoen?