Matthijs de Gee nieuw raadslid D66

Op 21 maart zal Sonja Mulderij, raadslid voor D66 Hollands Kroon, de gemeenteraad verlaten. Persoonlijke afwegingen hebben haar tot dit besluit doen komen. Zij schrijft daarover het volgende:

“Een raadslid dient de samenleving, het is een verantwoordelijke taak en de gemeente Hollands Kroon en haar inwoners verdienen een goede vertegenwoordiging. Mijn werk in het onderwijs, het raadswerk en mijn privé leven zijn moeilijk te combineren. Hierdoor kan ik mij niet optimaal inzetten voor het raadswerk.

De afgelopen drie jaar waren bijzondere jaren waarin ik veel mensen heb ontmoet en veel geleerd heb. Ik wil mederaadsleden, griffie, de bodes en iedereen eromheen hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking.”

We vinden het heel jammer dat Sonja de raad gaat verlaten, maar we begrijpen haar beslissing en wensen haar alle geluk! Daarbij hopen wij van harte dat zij ook in de toekomst actief blijft voor D66 Hollands Kroon.

De plek die Sonja achterlaat, zal worden ingevuld door Matthijs de Gee. Toen hij enkele jaren geleden stopte met werken, ontstonden tijd en ruimte voor andere dingen. Hij verhuisde vanuit de overvolle Randstad naar het prachtige Wieringen en werd lid van D66.

Matthijs: “ik hecht erg veel waarde aan ons democratisch bestel en vind het leuk en een eer om daaraan een steentje bij te gaan dragen”.

Wij zijn heel blij in Matthijs een goede opvolger te hebben gevonden en kijken vol vertrouwen uit naar zijn bijdrage in de gemeenteraad!

Namens D66 Hollands Kroon
Judith de Git,
Fractievoorzitter