Wel zon maar voorlopig geen nieuwe windmolens

D66 is niet principieel tegen meer windmolens in Hollands Kroon. Tegelijkertijd heeft de plaatsing van het windmolenpark in de Wieringermeerpolder grote invloed op het
huidige draagvlak. Op korte termijn zal D66 daarom ook geen hoge prioriteit geven aan nog meer windmolens in onze gemeente.

We willen ruimte bieden aan zonne-energie en hebben een voorkeur voor zonnepanelen op daken en ingepaste locaties, zoals langs wegen of de spoorlijn. We sluiten niet uit dat ook grond met een agrarische bestemming wordt gebruikt. Hierbij geldt wel dat de grond vanuit agrarisch perspectief onrendabel is. En natuurlijk moet er realistisch worden gekeken naar de mogelijkheden die het elektriciteitsnet biedt.