Participatie centraal in een bruisend hart voor Hilversum

Een Bruisend Hart voor 1221, daar gaan we als D66 voor. In de raad van 6 oktober is de voorkeursvariant vastgesteld: Groen Plein. Een mooi plein, een visitekaartje voor heel Hilversum maar vooral een ontmoetingsplek voor de wijk. Een plein dat namelijk meer opschuift naar de wijk en zorgt voor verkeersstromen waarbij de fiets en de voetganger centraal staat. Een plek waar plezier en veiligheid, en de broodnodige woningen worden toegevoegd. Met recht een bruisend hart voor heel Hilversum.

D66 staat voor een transparante en hoogwaardige participatie van inwoners met duidelijkheid vooraf om teleurstelling achteraf te voorkomen.

De voorkeursvariant is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen. 1221 is een levendige wijk vol met inwoners die goede ideeën hebben voor de eigen leefomgeving. En voor ieder plan is draagvlak van groot belang. Daarom heeft Marianne van Vliet in de commissie van 12 mei 2021 het voorstel gedaan om de besluitvorming over de varianten uit te stellen. Dit om het college de tijd te geven om de inbreng vanuit de wijk serieus mee te nemen in de planvorming. Die uitkomst van dit extra participatietraject ligt nu voor een plan met de beste eigenschappen uit de oude varianten en de variant die was voorgesteld door een aantal inwoners.

Er spelen veel verschillende plannen in het gebied 1221 en daarom heeft Jarno Deen samen met Carolien Jansson van Hart voor Hilversum voorgesteld om een overkoepelende participatiekalender te maken voor alle lopende plannen, projecten en visies in het gebied. Dit geeft de inwoners in een oogopslag een transparant en overzichtelijk beeld van de mogelijkheden om iets te zeggen over de eigen buurt. Dit amendement is 6 oktober aangenomen in de raad. We verwachten veel van dit instrument en we zien dan ook graag de doorvertaling naar heel Hilversum. Want je kunt pas een bijdrage leveren als je weet dat dit mogelijk is.

In de raadsvergadering van 15 september hebben we samen met de VVD een helder kader voor participatie bepleit dat de komende maanden vorm zal worden gegeven. Zo krijgen we nog betere plannen voor Hilversum. Heb je hier ideeën over, neem dan contact met ons op!