“Je kunt zelf veel doen aan groen”

Afgelopen weekend, zaterdag  22 mei, was het de internationale dag van de biodiversiteit. Met een aantal D66-leden zijn we er die dag ondanks de regen en wind op uit getrokken om te “ploggen”: het openbare groen in Hilversum ontdoen van rommel, afval en plastic. D66 Hilversum maakt zich deze raadsperiode wederom hard voor het versterken van de biodiversiteit in de omgeving, zowel binnen als buiten de stad. Het regelmatig ploggen helpt, maar er is meer nodig om het aantal verschillende dier- en plantensoorten weer te laten toenemen.

Om de afname van verschillende  diersoorten te stoppen, is het belangrijk om te investeren in meer en divers groen.

De afgelopen jaren heeft D66 Hilversum onder andere gezorgd dat er weer bomen worden geplant op de Groest, dat er sedumdaken worden geplaatst op bushokjes, en er zit een D66 initiatiefvoorstel aan te komen om de biodiversiteit een impuls te geven. Als inwoner van Hilversum kun je ook veel doen voor de biodiversiteit in je eigen omgeving, vandaar deze oproep om mee te helpen!

Wist je dat veel Hilversummers nog kiezen voor onderhoudsarme tuinen?

Ergens begrijpelijk, het is een goedkope oplossing en de verzorging kost je (bijna) geen tijd. Het is alleen enorm jammer voor zowel de biodiversiteit als waterberging. In ons initiatiefvoorstel roepen we daarom op tot het inzetten van “Operatie Steenbreek”. Als inwoner kun je hier natuurlijk zelf ook al mee aan de slag. Vervang één of meerdere tegels  in je tuin voor een mooie plant, of zaai inheemse bloemen. Mocht je geen tuin hebben dan zijn er natuurlijk altijd mogelijkheden voor groen op je balkon. Tenslotte is er nog de mogelijkheid tot het aanleggen van een zgn. “geveltuin”. Niet alle Hilversummers weten dit, maar wanneer je dit in je buurt gezamenlijk oppakt, regelt de gemeente Hilversum de planten en krijg je hulp bij het aanleggen van je geveltuin. Ook “boomkringen” in je straat kun je door middel van een buurtinitiatief vullen met bloemen.

Het D66 initiatiefvoorstel roept de gemeente daarnaast op ook bij te dragen aan het verminderen van verstening van de openbare ruimte, en gaat in op andere aspecten om de biodiversiteit te versterken. 

Bijvoorbeeld het faciliteren van bloemzaden voor inwoners, het direct herplanten van bomen en het ondersteunen van “containertuintjes”; aangelegd groen rond openbare afvalcontainers. De gemeente is ook begonnen met het stimuleren van biodiversiteit, door inwoners te informeren over bijvoorbeeld het laten liggen van bladeren in de herfst, en daarnaast wordt er minder gemaaid in bermen en op grasvelden. Sommige gemeentelijke grasperkjes staan in het voorjaar vol met bloemen! Wij zijn erg blij dat deze acties al gerealiseerd worden. Natuurinclusief bouwen staat intussen op de agenda en bij tuincentra kun je tegenwoordig ook “insectenhotels” kopen om in je tuin of op je balkon op te hangen.

D66 vindt het tijd om in actie te komen en te zorgen dat we werken aan een veel groenere stad. We hopen dat we op je kunnen rekenen door individueel mee te helpen. Bijvoorbeeld door mee te gaan met het volgende rondje ploggen!