Groenmanifest onderschreven

Het D66 initiatief voor een Groenmanifest is door de Hilversumse gemeenteraad onderschreven. Dit Groenmanifest is een gezamenlijk pleidooi van 12, en nu dus 13 partijen om het landschap en de groenblauwe kwaliteit van de Gooi en Vechtstreek te versterken. Het manifest is een uitvloeisel van een themaavond met organisaties en inwoners van de Gooi en Vecht die betrokken zijn bij onze natuur.

In het Groenmanifest wordt een groot aantal onderwerpen aangesneden die belangrijk zijn voor behoud en ontwikkeling van de natuur. Een belangrijke waarde voor veel Gooiers die zo bepalend is voor de kwaliteit van leven. Je bewust zijn van de kwaliteit, samenwerken om die te behouden, en vooral een betere visie op het hele gebied zodat we hierop kunnen samenwerken. In 2017 was Annette Wolthers (toen raadslid voor D66, nu wethouder) de initiator: “Met het Groenmanifest hebben we veel losse stukjes beleid en veel partijen bij elkaar gebracht. Ik ben blij dat dat nu een goed vervolg krijgt.” Vivienne Wesselink (inmiddels woordvoerder in de D66 fractie voor natuur en milieu) is blij dat het Groenmanifest nu door Hilversum wordt onderschreven. “Veel partijen zijn nu dichter bij elkaar gebracht. Ons college van B&W wil ook een actieve rol nemen in de uitwerking. We kunnen door, en we gaan door.”

Het Groenmanifest vind u hier.