D66 wil vaart maken met de energietransitie

Het klimaat wordt een steeds belangrijker onderwerp. Ondanks dat er nog altijd mensen twijfelen aan de relatie tussen onze vervuilende activiteiten en het opwarmen van de aarde, stapelt het bewijs zich op: de CO2-uitstoot veroorzaakt door de mens zorgt er wel degelijk voor dat ons klimaat verandert.

Internationaal, in Europees verband, landelijk en ook gemeentelijk hebben we afspraken gemaakt hoe we de CO2-uitstoot willen terugdringen. Zo willen we onze planeet leefbaar houden voor ons en onze kinderen.

Elektrische auto’s helpen om de uitstoot door het verkeer tegen te gaan. Daarvan worden er steeds meer verkocht. Dat betekent ook dat we dus meer laadpalen zullen moeten hebben. En dan met name openbare laadpalen, voor mensen die geen eigen oprit hebben. Het elektriciteitsnet moet ook verzwaard worden.

Een andere belangrijke, maar moeilijke opgave is hoe we van het aardgas afraken. Voor nieuwe woningen is dat niet zo moeilijk, maar voor oudere woningen van voor de tweede wereldoorlog is dat een stuk lastiger. En daarvan hebben we er in het monumentale Hilversum nogal wat. Om die energietransitie (van gas naar duurzame elektrische verwarming) mogelijk te maken voor oudere woningen, kan geothermie een oplossing bieden. Bij geothermie haal je warmte diep uit de aardkorst om daarmee gebouwen te verwarmen. In andere steden wordt deze mogelijkheid al onderzocht; in Hilversum nog niet.

Ondanks dat de raadscommissie Duurzaamheid & Bereikbaarheid van 9 januari 2019 is afgelast, stelt D66-Hilversum raadslid Vivienne Wesselink hier nu toch vragen over aan wethouder Kastje en verzoekt hem vaart achter deze onderwerpen te zetten. Lees haar betoog en vragen hier.