D66 Hilversum ziet veel kansen voor meer groen

De D66-fractie pleit bij iedere ontwikkeling voor -veel – nieuw groen, niet alleen omdat het de stad mooier maakt, maar ook omdat vooral bomen zorgen voor schonere lucht (CO2 opname en fijnstof reductie) en schaduw (hittestress). Waar een boom is geplant, kan regenwater wegvloeien; het principe van “Steenbreek”, licht een tegel en plant er een boom of struik voor in de plaats.

Meer bomen, die langer blijven staan

D66 heeft bij de afgelopen Raadsvergadering nogmaals het belang van bomen en groen in de openbare ruimte benadrukt. Terwijl de SP per motie de aanplant van 6 extra bomen op het Marktplein wilde tegenhouden! Vandaag stelt raadslid Viviënne Wesselink vragen over het verdwijnen van bomen op de Groest en de ’s Gravelandseweg. Waarom na kap niet meteen terug planten? Waar in 2015 nog 9 grote bomen op de Groest stonden, zijn er nog maar 4 over! Hieronder zie je wat voor impact dit heeft… Dat kan beter!

En waarom geven we bomen niet de kans om monumentaal oud te worden? Voor prachtige oude bomen worden kleine sprietjes teruggeplaatst. Dat zet minder zoden aan de dijk. In de Kerkelanden zijn veel bomen “aan het eind van hun levenscyclus” en wordt massaal gekapt. Zonde, want waarom een boom omhalen waar niks mis mee is? Uiteraard moeten zieke bomen én bomen die gevaar opleveren worden gerooid. Maar monumentale exemplaren die mooi oud worden laten staan, lijkt ons niks mis mee.

Diversiteit én hoeveelheid

Hilversum heeft van oudsher een enorme bomendiversiteit, door alle verschillende laanbomen, en uiteraard ook door wat bewoners in hun tuin zetten. D66 vindt vergroening van de binnenstad een belangrijk thema, dat om die reden ook in het coalitieakkoord staat. Het groen-niveau moet tenminste op peil worden gehouden. Vooral vanaf het Gooilandplein, aan het begin van de Groest, zie je het verschil als je een “klinkerzee” inruilt voor gras, struiken en bomen. Ook op de Kerkelandenlaan is een mooie groene middenberm aangelegd met gras en bomen. Behalve een beter aanzicht en meer groen, levert het ook nog een verkeerskundig voordeel op: de snelheid is uit de weg gehaald! U kunt ervan verzekerd zijn dat de D66 fractie bij alle komende ruimtelijke ontwikkelingen steeds een lans blijft breken voor meer groen en bomen in straat en stad.