Aan de slag met biodiversiteit in de stad

Initiatiefvoorstel van D66 Hilversum ‘Stimuleer binnenstedelijke biodiversiteit’ werd op 7 oktober besproken en aangenomen in de gemeenteraad. Het college neemt het voorstel over bij het schrijven van het ‘Programma Groen’. De gemeente zal hiermee met concrete acties aan de slag gaan om de stad groener, mooier maar vooral biodiverser te maken.

Beeld: D66 Hilversum

De afname van biodiversiteit is een groot probleem anno 2021

Voor D66 Hilversum genoeg reden om in actie te komen. We schreven een initiatiefvoorstel waarbij meer aandacht wordt gegeven aan flora en fauna die belangrijk is voor de biodiversiteit in de stad, want binnenstedelijke gebieden kunnen vaak wel wat extra groen gebruiken. Zo ook Hilversum, in onze visie veranderen we grote stukken van de openbare ruimte in groene oases. Concrete acties die terugkomen in het initiatiefvoorstel zijn onder andere:

  • Versteende stukken gemeentelijk groen worden geïnventariseerd en vergroend
  • Particulieren worden gestimuleerd hun tuinen te vergroenen
  • Aandacht voor egelsnelwegen
  • Aandacht voor het laten liggen van bladeren in de herfst
  • Vervanging bladblazers op benzine voor elektrische
  • Er worden inheemse bloemen gezaaid voor insecten
  • Bomen worden herplant zonder rekening te houden met een ‘gelijkjarige laanstructuur’
  • Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van containertuintjes
  • Mogelijkheden voor beplante drijfmatten in vijvers worden uitgezocht

Wij pakken door in 2022

Het voorstel werd naast het college ook door de andere politieke partijen in de raad positief ontvangen. Het is goed dat dit onderwerp leeft in de politiek. We kijken uit naar de bespreking van het Programma Groen in Q2 2022.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.