Sport en
Bewegen

D66 staat voor een Hillegom waar iedereen actief moet kunnen zijn, individueel en/of in groepsverband. Sporten en bewegen zijn namelijk goed voor de lichamelijke én geestelijke gezondheid. Sportverenigingen kunnen daar een grote rol in spelen en zijn bovendien van belang voor het sociale leven in onze gemeente.

D66 Hillegom wil daarom blijven investeren in sport en lichaamsbeweging. In de nieuwe sportnota is hier al een eerste invulling aan gegeven, maar wij willen daarbij ook investeren in de aanleg van fietspaden, trapveldjes en sportkooien, in schone lucht en mooie natuur. Zo houden we sport, bewegen en gezond leven voor iedereen bereikbaar. Iedereen die dat wil moet aan sport kunnen doen.

Concreet betekent dit dat:

• de gemeente initiatieven, organisaties en verenigingen met bewegen en/of sport tot doel faciliteert en ondersteunt. Sociaal en cultureel meedoen en gezond leven worden gestimuleerd.

• de jeugd op school ook in aanraking komt met allerlei sporten. Het voortzetten en verder uitbouwen van de samenwerking tussen scholen, sportverenigingen en maatschappelijke instellingen is belangrijk. Waar nodig neemt de gemeente het initiatief en reikt de helpende hand.

• Hillegomse sportfaciliteiten behouden blijven, en het gebruik hiervan actief wordt gestimuleerd door een lokaal sportakkoord met de sportverenigingen.

• het gemeentelijke subsidiebeleid voor sport en bewegen nadrukkelijk ook de verbinding zoekt met inwoners met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers.

• er een universele Hillegomse sport- en cultuurpas komt. Zowel jong als oud kan zonder financiële drempel kennis maken met sport en cultuur.