Rory Semrek

Rory Semrek - Beeld: D66 Hillegom

De passie voor Hillegom steek ik niet onder stoelen of banken! Hillegom is een dorp waar ik altijd heb gewoond en waar ik me thuis voel. Naast het raadslidmaatschap ben ik met veel plezier werkzaam als productmanager voor een Hillegoms bedrijf.

  • 36 jaar
  • Hillegom
  • Hillegom

Ik draag graag met volle overtuiging mijn steentje bij voor het behoud van ons dorp. De komende periode zet ik mij in voor een groter woningaanbod voor jong én oud. Daarnaast richt ik mijn pijlen op een betere bereikbaarheid van Hillegom, waarbij ook het OV optimale aandacht verdient. Ook het behoud van ons bijzondere erfgoed heeft mijn nadrukkelijke belangstelling.

Het Lokhorsterduin in het noorden van ons dorp is een kleine parel die bij veel Hillegommers nog onbekend is. De plek is bijzonder door het grote verschil met de omliggende omgeving en werkelijk uniek binnen onze gemeentegrenzen.

In Hillegom woont men prettig, maar de bereikbaarheid van ons dorp staat onder druk. Dat kan beter en het is hoog tijd voor een structurele oplossing op korte termijn.

– Betere bescherming van Hillegoms erfgoed
– Ontwikkeling van woningen voor jong en oud
– Aan de slag met betere verkeersverbindingen, zowel voor OV, fietsers als automobilisten.