Cultuur en Historie

D66 staat voor een Hillegom waar de rijke culturele historie van het dorp zichtbaar is, en dat het culturele en sportieve leven in het dorp tot bloei kan komen. Cultuur is wie we zijn en waar we heen gaan, het is expressie, ontplooiing en reflectie. Zowel ons materiële erfgoed (zoals monumenten, bollenschuren, sloten en cultuurgronden) als ons immateriële erfgoed (zoals de feestweek en de bloemencorso) zijn onlosmakelijke onderdelen van Hillegom. Het aanbod en de verscheidenheid van onze culturele en historische voorzieningen blijft op niveau. D66 Hillegom wil dat iedereen mee kan doen, en hiervan kan genieten.

Concreet betekent dit dat:

• wij ons maximaal inspannen het historisch erfgoed voor de toekomst te behouden.

• de Hillegomse Erfgoedverordening wordt aangepast, zodat unieke of historische panden eerder de monumentenstatus krijgen. Ook zullen we het onderhoud van monumenten verplichten, zodat deze niet kunnen verkrotten.

• cultuuronderwijs een belangrijke rol speelt op alle scholen met structurele en incidentele programma’s.

• Hillegomse organisaties als de Harddraverijvereniging en het Oranjecomité actief door de gemeente ondersteund worden om deze voor het dorp te behouden.

• organisaties als de Muziekschool, Stichting CultuurBeleving Hillegom, sportverenigingen en muziek- en toneelverenigingen door de gemeente ruimhartig worden gesteund.

• sociaal en cultureel meedoen wordt gestimuleerd voor de sociale cohesie.

• er een universele Hillegomse sport- en cultuurpas komt. Zowel jong als oud kan zonder financiële drempel kennis maken met sport en cultuur.