Onderwijs en Ontwikkeling

D66 staat voor een Hillegom waar iedereen optimaal functioneert in de samenleving. Onze inwoners hebben een leefomgeving waar ze basisvaardigheden als lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kunnen ontwikkelen. De ontwikkelkansen van inwoners staan centraal in beleid, met name voor kinderen; de ‘bloeiende toekomst’ van onze streek!

In Hillegom willen we mogelijk maken dat iedereen kennismaakt met verschillende vormen van expressie en ontspanning door gebruik te maken van het diverse aanbod van educatieve, culturele en sportieve instellingen die ons dorp rijk is. Iedereen, jong en oud, kan zo zijn vrije tijd zinvol besteden. De bibliotheek en onze culturele stichtingen en verenigingen zorgen voor verbinding, verandering en verwondering.

Kinderen en volwassenen kunnen meedoen, ook als het ze ontbreekt aan voldoende middelen daarvoor. Speciale aandacht gaat uit naar inwoners met een verblijfsstatus (‘statushouders’) zodat die mee kunnen doen, zich hier thuis gaan voelen en sneller en eenvoudiger hun weg kunnen vinden naar het onderwijs en de arbeidsmarkt.

Concreet betekent dit dat:

• de toegang tot de (jeugd) zorg transparant is voor ouders, scholen en andere betrokkenen en er een centraal informatiepunt komt waar alle beschikbare (laagdrempelige) zorg in de regio te vinden is, zodat kinderen zo snel mogelijk met de juiste vorm van zorg geholpen kunnen worden.

• scholen zich echt met onderwijs bezig kunnen houden.

• geld dat voor het faciliteren van onderwijs bedoeld is ook daadwerkelijk naar het hiernaartoe gaat.

• er een nog betere verbinding komt tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt zodat jongeren de arbeidsmogelijkheden in de bollenstreek ontdekken en gebruik kunnen maken van waardevolle stageplaatsen.

• er een betere verbinding komt tussen het onderwijs en de sportfaciliteiten zodat leerlingen hier gebruik van kunnen maken.

• er een betere verbinding en afstemming komt tussen het onderwijs en lokale organisaties zodat jongeren kunnen participeren in verenigingen en bij kunnen dragen aan maatschappelijke en culturele evenementen.