Mobiliteit en Duurzaamheid

D66 staat voor een Hillegom dat aantrekkelijk en goed bereikbaar is. Het verkeer is veilig, en mensen kiezen steeds vaker voor de fiets omdat dit een duurzame en prettige manier is om je te verplaatsen. Het OV-netwerk wordt slim en aantrekkelijk ingericht, zodat mensen vaker kunnen opstappen, en minder hoeven over te stappen. Het NS-station is hét OV-knooppunt van Hillegom en de directe regio, en heeft een directe busverbinding met station Hoofddorp. Minder mensen stappen in de auto, maar als ze dat doen hoeft er niet stil te worden gestaan.

D66 Hillegom is voorstander van voortvarende oplossingen voor de lokale knelpunten in ons dorp en in onze streek. Hierbij maken we onderscheid tussen enerzijds lokaal, langzaam en OV-verkeer, en anderzijds het verkeer op doorgaande routes.

Duurzaamheid staat voor D66 Hillegom ook op lokaal niveau hoog op de agenda. Met de uitdagingen van de Klimaatafspraken van Parijs op het netvlies, ziet D66 Hillegom daarom een veel actievere rol voor onze gemeente als initiator en regievoerder van verduurzaming.

Concreet betekent dit dat:

• wij bij ieder plan in de openbare ruimte rekening houden met het effect op het verkeer, ‘eerst bewegen, dan bouwen’.

• het OV voor iedere Hillegommer een aantrekkelijke optie is.

• op alle doorgaande wegen vrijliggende fietspaden worden aangelegd.

• er meer veilige en overdekte fietsenstallingen worden gerealiseerd.

• in het buitengebied langs doorgaande routes wandelpaden worden aangelegd.

• er voor gemotoriseerd verkeer een alternatief komt voor de Wilhelminalaan: de Hillegomse randweg.

• er een nieuwe oost-west verbinding onder of over de ringvaart wordt aangelegd, waardoor een directe busverbinding tussen station Hillegom en Hoofddorp/Schiphol mogelijk wordt.

• Hillegom zich aansluit bij de ‘Arriva Meedoen Pas’, waardoor inwoners die moeite hebben het OV te betalen gratis met de bus kunnen reizen.

• de gemeente huishoudens een aantrekkelijke financiële prikkel geeft voor verduurzaming van de woning, zowel eigen woningen als huurwoningen.