Flyer D66 Hillegom

De komende weken wordt onze flyer door heel Hillegom huis aan huis rondgebracht. Al benieuwd naar de inhoud? Of een Nee-Nee sticker op de deur? Bekijk hier alvast onze flyer.

Leest u liever het volledig programma? Lees dan hier verder!

Rory Semrek

D66 Hillegom is een lokale partij vóór en dóór Hillegommers met
als lijsttrekker de 34 jarige Rory Semrek. “De inwoners van ons
mooie dorp verdienen voldoende beschikbare woningen, betere
regionale verkeersverbindingen en maximale aandacht voor een
betaalbare energietransitie. Wij zijn een lokale en onafhankelijke
partij en wij staan voor een sterk Hillegom!”

D66 Hillegom staat voor:

Beeld: D66 Hillegom

Bereikbaarheid

De doorstroming in Hillegom moet en kan beter. Er moet een Hillegomse randweg komen om drukte en fi les in het dorp te voorkomen. Langs alle doorgaande wegen moeten vrijliggende
fietspaden komen en in het buitengebied van Hillegom komen veilige wandelpaden. Ons mooie station moet een busverbinding krijgen met Hoofddorp en Schiphol zodat je vanuit Hillegom ook perfect gebruik kan maken van het OV.

Betaalbare woningen

Wij vinden het belangrijk dat Hillegomse starters alle kans krijgen om in hun dorp te blijven wonen. Het is hiervoor belangrijk om voldoende starterswoningen te bouwen maar ook aantrekkelijke woningen
voor senioren te creëren om de doorstroming te bevorderen. Onze aandacht ligt hierbij op de herontwikkeling van braakliggende gebieden, de Pastoorslaan en het aanpassen van leegstaande bedrijfs panden zodat het open gebied rond Hillegom behouden kan blijven en Hillegom een mooi groen dorp blijft.

Duurzaamheid

Het thema duurzaamheid moet centraal staan in ons dorp. De Het thema duurzaamheid moet centraal staan in ons dorp. De gemeente moet inzetten op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets. Inwoners die hun huis willen verduurzamen
moeten hierbij, zowel fi nancieel als in aanpak, worden
geholpen door de gemeente. Daarnaast moeten mensen die hun huis verduurzamen een tijdelijke korting krijgen op de OZB. Uiteraard moet de gemeente het goede voorbeeld geven en actief aan de slag gaan met de energietransitie!

Beeld: D66 Hillegom

Beeld: D66 Hillegom