Frank Out

Frank Out - Beeld: D66 Hillegom

Geboren en getogen in Hillegom, opgegroeid in de Hoofdstraat waar wij woonden boven de bakkerij. Na de mavo en de havo naar de lerarenopleiding biologie en gezondheidskunde gegaan. Al bijna 40 jaar werkzaam in het voortgezet onderwijs, waarvan sinds 1999 als schoolleider.

  • 64 jaar
  • Hillegom

Sinds 2017 werkzaam bij Technisch College Velsen en Maritiem College IJmuiden, daarvoor bijna 20 jaar bij het Fioretti College.
Ik ben getrouwd met José-Marie en we hebben drie zonen die allemaal werkzaam zijn in het onderwijs. Mijn hobbies zijn voetbal kijken (en dan het liefst in de Kuip), hardlopen, wandelen en vogels kijken.

Lievelingsplek in Hillegom

De Vosse- en Weerlanerpolder, een oud veenweidegebied met heel veel vogels. In het kader van fotografieproject ‘Hillegom Rondom’ heb ik in 2021 iedere week in deze polder foto’s gemaakt. Maar ook het centrum rondom de pomp vind ik prachtig.

Welke kansen zie jij voor Hillegom?

Door woningbouw vooral binnen de bebouwde kom te realiseren kunnen we het prachtige buitengebied behouden. Hillegom kan veel groener worden. In het centrum kan het winkelgebied aantrekkelijker worden door het winkelaanbod zoveel mogelijk te centreren.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Bereikbaarheid van Hillegom verbeteren.
  • Biodiversiteit vergroten; vooral gebruik maken van inheemse plantensoorten en meer natuurlijk oevers aanleggen. Maaibeleid veel beter afstemmen op de belangen van de dieren die in de bermen leven.
  • Milieubeleid op basis van het principe ‘de vervuiler betaalt’.