Update coalitie onderhandelingen


Geachte leden,
Hierbij een update van formateur Pieter Litjens betreft de voortgang van de formatie.

De formatie van een nieuwe coalitie voor Haarlemmermeer is in volle gang.
Sinds medio april worden inhoudelijke gesprekken gevoerd door CDA, D66, HAP en de VVD over een nieuw coalitieakkoord voor de raadsperiode 2022-2026. In een constructieve sfeer worden afzonderlijke onderwerpen met elkaar besproken,
om te komen tot een samenhangend akkoord, waarin nieuwe ambities voor Haarlemmermeer voor de komende periode een plek moeten krijgen.
De komende paar weken staan in het teken van het afronden van de gesprekken, het toetsen van de uitkomsten van de onderhandelingen bij de respectievelijke achterbannen, het financieel laten doorrekenen van het concept-akkoord en de redactie van de eindtekst. Daarnaast zullen de partijen afspraken maken over de
portefeuilleverdeling.

De inzet is om begin juni een nieuw coalitieakkoord te presenteren aan de gemeenteraad. Daarbij zullen de partijen ook hun wethouderskandidaten bekend maken.

Ik hoop u voor nu met de deze informatie voldoende te hebben geïnformeerd over de voortgang van het formatieproces.
Met de meeste hoogachting,

Pieter Litjens


Beeld: Barbara Kroon