Gezonde inwoners: leefstijl en sport

en vrije samenleving begint bij een goede gezondheid. Als je niet gezond bent, dan word je zoveel mogelijk geholpen, zodat ook jij zoveel mogelijk vrij kunt zijn. Beeld: iStock

De coronapandemie kunnen we missen als kiespijn, maar heeft ons ook wijze lessen geleerd. Gezondheid is van levensbelang en nauw verbonden met leefstijl. Leefstijl kan niet los gezien worden van kansengelijkheid. Tot slot is sport of bewegen, in welke vorm dan ook, erg belangrijk voor een gezonde leefstijl.

De coronamaatregelen hebben ervoor gezorgd dat we ongezonder zijn gaan leven. Met name kinderen bewegen minder, zitten meer achter het scherm, en eten meer en ongezonder. Sport en een gezonde leefstijl moeten dus toegankelijk zijn voor iedereen en niet afhankelijk zijn van je opleidingsniveau, inkomen, woonsituatie etc. 

Waar kunnen meer sport en beweegmogelijkheden gemaakt worden

Het gaat hier vooral om buiten de geëigende paden te denken.
o   We brengen meer jeugd in beweging. Daarvoor definiëren we sport zo breed mogelijk en investeren we ook in bijvoorbeeld skatebanen.
o   Organiseer een jaarlijkse zwemwedstrijd in de Toolenburgse plas of bij het
Haarlemmermeerse bos, om aandacht te vragen voor gezondheid en sport.

Versterk sportverenigingen

Sportverenigingen worden in hun bestaan bedreigd doordat er steeds minder vrijwilligers zijn. Daardoor dreigt het sportaanbod te verschralen. Dit kan voorkomen worden door samenwerking te stimuleren, onder andere door het aanbieden van professionele ondersteuning en advies bij het inrichten van de organisatie en de exploitatie van clubs en accommodaties.

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.