Haarlemmermeer wordt slim en duurzaam bereikbaar

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

Haarlemmermeer is van een paar dorpen uitgegroeid tot een belangrijke regio met stadse omvang. De bereikbaarheid van de regio is echter niet in dezelfde mate mee ontwikkeld. Zonder auto zijn veel plekken niet toegankelijk.

Tegelijkertijd veroorzaken diezelfde auto’s ook veel problemen. Parkeerplaatsen gaan ten koste van een groene leefomgeving en we zitten met een ongewenst hoge CO2-uitstoot.
Om dit tegen te gaan investeren wij in openbaar vervoer, de fiets en groen.

We maken meer keuzes van vervoer mogelijk (van bezit naar gebruik)

Openbaar vervoer wordt een sterke ruggengraat binnen de regio. Alle dorpskernen worden aangesloten op snel, milieuvriendelijk en passend hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). Verder ontwikkelen we vervoersknooppunten (hubs) in wijken en bij treinstations. Hier staan deelfietsen, -scooters en –(elektrische)auto’s. Maar ook taxi’s krijgen hier een plek. Via apps (bijvoorbeeld Mobility as a Service) krijgen inwoners beschikking over al dit vervoer. Daarbij zetten wij ons in voor een betaalbaar tarief.

We stimuleren fietsen tot afstanden van 15 kilometer

Hiervoor leggen we veilige en vrijgelegen fiets(snel)wegen aan tussen de woonkernen.
o We breiden de fietsstraten (‘auto te gast’) in de woonkernen uit.
o   Verkeersregelinstallaties dienen fietsers voorrang te geven boven automobilisten. o Investeren in ongelijkvloerse kruisingen voor fietsen bij plaatsen met intensief autoverkeer.
o   Goede (bewaakte) fietsparkeervoorzieningen bij winkelcentra en stations.

Hoofddorp sprinter-station wordt Hoofddorp IC-station

Het voornemen om de Noord-Zuid lijn door te trekken naar Hoofddorp wordt, wat D66 betreft, zo snel mogelijk uitgevoerd. Dit gaat hand in hand met het opwaarderen van huidige sprinter-station tot een volwaardig IC-station. Een snelle uitvoering bevordert de economie en biedt een alternatieve vervoersmogelijkheid voor automobilisten die het milieu te goede komt.

Dit betekent het voor onze inwoners

o In plaats van de noodzaak tot autobezit maken we het voor iedereen mogelijk een vervoermiddel op maat te kiezen, zoals openbaar vervoer of de fiets.
o   Het aanbod van openbaar vervoer wordt fors uitgebreid. Er komen vrije busbanen om de doorstroming te bevorderen. De aansluiting op het Haarlemse en Amsterdamse ovnetwerk wordt verbeterd, onder andere door verbeterde busverbinding vanaf Schiphol en Haarlem naar Hoofddorp Centrum en tussen de woonkernen. De belbus wordt ontwikkeld.
o   Een leefbare omgeving. Nieuwe wijken krijgen in plaats van parkeerplaatsen vervoerknooppunten en meer groen. Bij bestaande wijken wordt het groen langzaam weer teruggebracht zodra het openbaar of deelvervoeraanbod op peil is.
o   Haarlemmermeer heeft het gemak en de faciliteiten van een stedelijke omgeving maar niet enkel de lasten. Het is een goed bereikbare groene omgeving in de Randstad.
o   We dragen bij aan de noodzakelijke CO2-reductie terwijl de bereikbaarheid van en binnen onze regio op peil blijft.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.