Het budget van Citymarketing anders gebruiken

De term Citymarketing mag van D66 Haarlemmermeer verdwijnen. In Haarlemmermeer wordt vooralsnog een flink bedrag uitgegeven aan ambtenaren die zich met Citymarketing bezighouden. Wat D66 betreft, verdelen we het marketingbudget tussen het al bestaande Cultuurbeleid en Economische Zaken, zodat we via die wegen mooie reclame blijven maken voor onze gemeente. Zo bieden we ook ruimte aan (inter-)nationale bedrijven, bij voorkeur innovatief en duurzaam, om zich hier te huisvesten en zo een bijdrage te leveren aan de werkgelegenheid voor onze inwoners. Zo zal Haarlemmermeer zich meer moeten richten op het verwerven van bedrijven. In samenwerking met Amsterdam wordt ook internationaal geworven.

Circulaire economie heeft de toekomst in Haarlemmermeer

Haarlemmermeer is de kennis- en innovatiehub van de Metropool Regio Amsterdam. Hier wordt volop ruimte gegeven aan duurzame startups en voorlopers in de transitie naar een circulaire economie. Met C-Bèta als groene motor zorgt Haarlemmermeer ervoor dat kennis en innovatie hier in de polder van de grond komen. We stimuleren creatieve broedplaatsen en zorgen voor goede publiek-private samenwerkingen waarbij de gemeente faciliterend optreedt. Met financiële prikkels stimuleren we circulair ondernemen in de volle breedte.

Minder regels en grotere verantwoordelijkheid voor ondernemers

In Haarlemmermeer geven we ruimte aan onze ondernemers. Waar mogelijk nemen we knellende regels geheel of tijdelijk weg. Denk aan het toestaan van tijdelijke winkels (pop-up winkels) in leegstaande ruimten. Ondernemers mogen zelf de openingstijden bepalen, mits ze ook hun verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid en overlast in de omgeving helpen beperken. De gemeente stel accountmanagers aan, als aanspreekpunt voor ondernemers. Zo kan er snel geschakeld worden.

Ondersteuning voor MKB-ondernemers bij verduurzaming

Als gemeente nemen we onze verantwoordelijkheid en geven we het goede voorbeeld aan ondernemers en bedrijven om te verduurzamen waar mogelijk. D66 is voorstander van een zogenaamd ‘revolverend fonds’ waaruit MKB-bedrijven geld voor hun duurzame investering kunnen lenen. Daarna verdienen deze investeringen zichzelf terug door lagere lasten voor de ondernemer. Rente en aflossing gaan terug naar het fonds, die het geld dan opnieuw kan inzetten.

Ondernemers verantwoordelijk voor milieuschade

Bedrijven en ondernemers die met hun activiteiten milieuschade toebrengen, betalen zelf de saneringskosten hiervoor. Daarnaast ziet de gemeente bij het verlenen van een vergunning strenger toe op financiële zekerheid door na te gaan of er voldoende financiële middelen aanwezig zijn bij het bedrijf om eventuele milieuschade te herstellen of opruimingskosten bij faillissement te verhalen. Dit zorgt ook dat bedrijven extra worden geprikkeld om na te denken over het beperken van hun omgevingsrisico’s. 

Goede aansluiting op de arbeidsmarkt

Als gemeente zorgen we voor een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in Haarlemmermeer. Om het bedrijfsleven ook bekend te maken bij onze jongste inwoners krijgen alle basisschoolleerlingen minimaal 1 keer de kans om op excursie te gaan bij een bedrijven.

Reguleer de wietteelt

D66 wil wietteelt reguleren en uiteindelijk softdrugs legaliseren. Hiermee voorkomen we gezondheids- en veiligheidsrisico’s die gepaard gaan met illegaal gekweekte wiet, maar ook de overlast die illegale teelt veroorzaakt.  

We verwelkomen dan ook het rijksexperiment met de Gesloten Coffeeshopketen in het kader van legale wietteelt in Rijsenhout. Dit experiment met de gesloten coffeeshopketen moet uitwijzen of het mogelijk is om de teelt van cannabis legaal te maken. 

Beeld: Demi van der Veldt

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.