Gerdien Knikker

Beeld: Barbara Kroon

Gerdien Knikker (1984) is sinds juni 2020 fractievoorzitter voor D66 Haarlemmermeer.

Ze is woordvoerder Bestuurlijke zaken, Economie & Ondernemerschap, Luchthavenzaken en Ruimtelijke Ontwikkeling.

  • 38 jaar
  • Oldebroek
  • Hoofddorp
  • Zij/haar

Het Haarlemmermeerse Bos en de Toolenburgerplas. Het zijn plekken waar groen, open ruimte, water en horeca samenkomen. Ik ben hier graag met mijn gezin te vinden, voor een rondje hardlopen of een wandeling gevolgd door een kopje koffie.

Met onze unieke positie binnen de Metropool Regio Amsterdam kan Haarlemmermeer een belangrijke bijdrage leveren aan het versnellen en aanjagen van een betekenisvolle economie. Ondernemerszin en pionieren horen bij onze gemeente dus ik zie kansen om juist hier in Haarlemmermeer, met Schiphol in de achtertuin, de werkgelegenheid een boost te geven.
 
Dat onze economie kwetsbaar maar tegelijkertijd ook veerkrachtig en flexibel is hebben we gezien de afgelopen twee jaar met de corona crisis. En juist die veerkracht is volgens mij het beste vertrekpunt voor ons als gemeente om nog meer te investeren in de regionale samenwerking. Zodat onze ondernemers kunnen doen waar ze goed in zijn, en wij als gemeente ervoor kunnen zorgen dat de kracht van Haarlemmermeer als logistiek en IT knooppunt een grote sprong voorwaarts maakt.
 
De energietransitie is daarom een kans voor ons om meer banen in de technische sector te faciliteren door te investeren in een brede samenwerking tussen ons MBO onderwijs, onze lokale arbeidsmarkt en kennisinstellingen in onze regio. Maar ook om samen met onze ondernemers te kijken waar we slim kunnen inzetten op het efficiënt omgaan met materiaalstromen en duurzame productie nastreven. Wat natuurlijk ook weer ten goede komt aan de concurrentie positie van Haarlemmermeer.
 
Zo maken we onze gemeente aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven en ondernemers en zetten we Haarlemmermeer op de kaart als aanjager in de transitie naar een meer circulaire economie.

De manier waarop we als gemeente met onze inwoners en ondernemers omgaan. Ik vind het belangrijk dat we de menselijke maat niet uit het oog verliezen bij alle beslissingen die we als gemeente nemen. En dat we onze dienstverlening echt op orde gaan krijgen. De verhalen van ondernemers en inwoners die van het kastje naar de muur worden gestuurd zijn de afgelopen jaren steeds meer toegenomen. Ergens zijn we dat contact en vertrouwen kwijt geraakt in elkaar. Daar wil ik graag aan bouwen.
 
Ik vind het belangrijk dat we als gemeente met lef keuzes maken. We wachten niet tot impopulaire maar noodzakelijke beslissingen op het gebied van de klimaatopgaves voldoende draagvlak hebben, maar we werken zelf keihard aan dat draagvlak. Door onze inwoners en ondernemers volop te betrekken, en ruimte te geven om met oplossingen aan te komen. Zo jagen we vernieuwing en verandering aan.  Ik wil dat we veel meer kijken naar wat op de langere termijn goed is voor de inwoners en ondernemers van Haarlemmermeer. En dat we het eerlijke verhaal blijven vertellen, ook als dat ingewikkeld en impopulair is

Het is de partij waar ik me thuis voel omdat ik me herken in de progressieve waarden waar D66 voor staat. We zijn sociaal liberaal; we geven mensen de vrijheid om eigen keuzes te maken en te zijn wie je bent. Maar we laten je niet vallen, de overheid is er om een vangnet te bieden als het nodig is.
 
Wat ik mooi vind aan D66 is dat de blik altijd op de toekomst is gericht. We durven keuzes te maken die vandaag moeilijk zijn, maar over een aantal jaar keihard nodig. Het eerlijke verhaal spreekt me enorm aan, want de wereld en onze uitdagingen zijn niet zo zwart/wit als je soms leest in de media. En onze partij durft dat te benoemen en die ongemakkelijke waarheid aan te pakken als een kans om dan ook juist nu slimme keuzes te maken.
 
Van kansengelijkheid tot klimaatcrisis en van het staan voor onze democratische rechtstaat tot het investeren in een economie die werkt voor iedereen.

Das een lastige, want ik lees graag en heb inmiddels wel een shortlist aan favoriete boeken. Maar als ik nu moet kiezen is het Grand Hotel Europa van Ilja Leonard Pfeijffer. Heerlijk boek als een soort ode aan het Europa dat we allemaal kennen en zien veranderen. Vol cynische observaties over het massa toerisme en tegelijkertijd enorm confronterend als het gaat over hoe we vanuit Europa naar de wereld kijken. 

De tentoonstelling Erfgoed als toekomst van Podium voor Architectuur in het Cultuurgebouw in Hoofddorp.
 
Ik vind het inspirerend om te zien hoe er vanuit de culturele sector telkens nieuwe invalshoeken worden gezocht om ons als samenleving een spiegel voor te houden. Cultuur verbindt!