De Raad aan zet!

Motie VJR 30 Juni 2022

Beeld: Foto: Barbara Kroon

Op de raadsvergadering van vorige week is onze motie: “De Raad aan zet” unaniem aangenomen.

“Laten we samen werken aan de brede welvaart van onze gemeente. Waar het niet alleen gaat om het vergroten van de financiële koopkracht, maar ook om het welzijn van onze inwoners. Waar gezondheid, duurzaamheid, kunst en cultuur samen gaan met economische groei. 


We kijken dan ook uit naar het uitvoeringsprogramma van ons coalitieakkoord bij de programmabegroting in het najaar. Waarbij de plannen gericht zijn op het toekomstbestendig laten groeien van onze gemeente. ” Gerdien Knikker

Klik hier voor om de motie terug te lezen.