Mogelijk onveilige werkomgeving in het Cultuurgebouw

Raadslid Charlotte van der Meij heeft, namens D66, spoedvragen ingediend vanwege een mogelijk onveilige werkomgeving in het cultuurgebouw.

Zoals uit verschillende media bekend, heeft een medewerker van Schouwburg De Meerse een online petitie opgesteld met als doel naamsbehoud van de schouwburg. Deze petitie is inmiddels ruim 3000 keer ondertekend.

Hoewel uit de berichtgeving vanuit het Cultuurgebouw lijkt dat er veel steun is voor de plannen, lijken andere signalen aan te geven dat de voorgenomen naamswijziging op veel verzet bij medewerkers van de verschillende instellingen stuit. De Ondernemingsraad van het cultuurgebouw zou recent een kritisch rapport opgesteld hebben, dat niet alleen ingaat op de naamsverandering maar ook op de nieuwe organisatiestructuur die volgt op de naamsverandering.

Het meest zorgelijke signaal dat ons bereikt heeft betreft echter de angstcultuur die bij het Cultuurgebouw zou heersen. Ook intimidatie wordt benoemd. De medewerker die eerder genoemde petitie heeft opgezet is gesommeerd om de petitie uiterlijk vrijdag 25 februari  te beëindigen.  In de media wordt aangegeven dat verschillende medewerkers de actie steunen, maar niet met hun naam in de krant willen komen.

De fractie van D66 is van mening dat alle signalen omtrent angst en intimidatie, bij een door de gemeente gesubsidieerde instelling, zeer serieus genomen moeten worden. Ook zijn wij van mening dat hierbij sprake dient te zijn van hoor en wederhoor.