Veel steun voor pilot vrije openingstijden horeca

“De Haarlemse Nachtcultuur kan wel wat energie gebruiken,” zo startte fractievoorzitter Meryem Çimen haar betoog vorige week bij de behandeling van de pilot vrij openingstijden horeca in de commissie Bestuur. D66 Haarlem is al langer voorstander van experimenten met ruimere openingstijden voor de horeca. Zo kunnen we meer mogelijk maken in de nacht en ontstaat er spreiding over de hele stad.

Haarlem verdient diverse nachtcultuur

Openings- en sluitingstijden voor de horeca in Haarlem zijn al langere tijd onderwerp van gesprek. (gemeente Haarlem)
De stad, met zijn bloeiende dagcultuur, verdient ook een diverse nachtcultuur. Een eerste aanzet naar een bloeiender nachtleven is het verruimen van de openingstijden van de horeca.

Pilot vrije openingstijden voor 1,5 jaar

Haarlem gaat experimenteren met een pilot om horecagelegenheden de mogelijkheid te geven om vrij opentijden te bepalen. Hiervoor moeten ondernemers zich melden bij de gemeente en een veiligheidsplan meesturen, om eventuele overlast voor de buurt te voorkomen. De pilot geldt voor heel Haarlem en duurt, inclusief evaluatie, 1,5 jaar. Na 1,5 jaar krijgt de gemeenteraad op basis van de evaluatie een advies over het definitieve nieuwe sluitingstijdenbeleid.

Motie 24-uurlocaties

Al voor de coronacrisis heeft de gemeenteraad van Haarlem de wens uitgesproken voor 24-uur locaties voor de horeca. Ondernemers zijn nu nog gebonden aan veel regelgeving betreft de tijden dat ze mogen ondernemen. Dit zit een bruisend nachtleven in Haarlem in de weg.
“Met afspraken met ondernemers en onze partners kunnen we eventuele overlast beperken. Bovendien is het helemaal niet de wens van Haarlemse ondernemers om 24 uur open te zijn, maar wel om meer mogelijkheden en flexibiliteit te hebben.”

Het doel van de pilot is wat D66 betreft tweedelig;
1. Meer mogelijk maken voor ondernemers
2. Meer spreiding over de hele stad en niet alleen in de binnenstad

We doen dan ook een oproep aan ondernemers om gebruik te maken van de pilot, niet alleen de usual suspects in de binnenstad.

Zorgen om bureaucratie

D66 heeft wel zorgen betreft de bureaucratie. Om mee te doen met de pilot moet er een best uitgebreid formulier worden ingevuld en ook worden getoetst door ambtenaren.
“Ondernemers en initiatiefnemers belanden in het bestaande beleid al best vaak in een moeras aan vergunningaanvragen. Het is een afdeling die al een tijd lang onderbezet is en daar niet goed te boek staat in Haarlem. Die geluiden vangt de fractie van D66 Haarlem vaak op uit de stad.”
Burgemeester Jos Wienen wilde wel vasthouden aan de inschrijfplicht en beloofde de aanvragen voorspoedig te behandelen, zeker gezien de tijdelijkheid van de pilot.

Pilot start na goedkeurig gemeenteraad

Eind januari gaat de pilot van start als de gemeenteraad akkoord is gegaan. De stemming vind plaats op donderdagavond 26 januari.

Ondernemers kunnen zich al melden. De fractie van D66 Haarlem roept hen dan ook op om zich zo snel mogelijk in te schrijven. Ook houden we actief vinger aan de pols over de gang van zaken. We hebben lang op deze pilot gewacht en kijken er erg naar uit!