Toewerken naar een toekomst zonder Haarlems afval

Gisteren is tijdens het D-café gediscussieerd over de toekomst van het Haarlems afval: waar staan we en hoe gaan we (nog) meer scheiden en hergebruiken? Ook vertelden SUPmission en De Pinguin ons hoe vol het Spaarne ligt met plastic en hoe belangrijk het is om bewust met materialen om te gaan.

Haarlem is goed bezig

Afvalwoordvoerder Steven Jonker liet zien dat het Haarlemmers goed bezig zijn door steeds meer afval te scheiden, nu 51% van het totale afval. Dat bleek ook tijdens een korte ‘afvalrace’; van alle aanwezigen bij het D-café scheidt iedereen glas, papier en PMD. Ruim de helft doet ook aan GFT-scheiding, en de anderen willen het wellicht gaan doen. De landelijke ambities (en die van D66 Haarlem) voor afvalscheiding zijn echter nog een stuk hoger, en ook is het belangrijk de kwaliteit van het gescheiden afval hoog te houden.

Beeld: Joris Krouwels

Restafval beprijzen?

De vraag is dan ook hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Verschillende ideeën werden aangedragen door de aanwezigen: GFT vaker ophalen, het makkelijker maken voor Haarlemmers in appartementen en ruimte creëren voor lokale experimenten (zoals koffiegrut inzamelen door de Haarlemse Parels). Uit onderzoek blijkt dat diftar (gedifferentieerde tarieven) ofwel het beprijzen van restafval uiteindelijk essentieel is om iedereen aan te zetten tot goede afvalscheiding. In de zaal werd hier ook positief tegen aangekeken omdat de ‘vervuiler dan betaalt’ en goed gedrag beloond wordt.

Goed opletten bij de invoering

Tegelijkertijd werden ook terechte zorgen geuit. Om te zorgen dat iedereen meedoet moet er goede communicatie komen die het systeem en ook de redenen hiervoor duidelijk uitlegt. Dat bleek ook uit de bijdrage van D66 Arnhem waarvan wij de geleerde lessen kunnen toepassen. Zo is het belangrijk om te laten zien dat als we het niet doen de afvalstoffenheffing nog meer zal stijgen, omdat de landelijke belasting op restafval steeds hoger wordt. Ook is handhaving op bijplaatsingen en goede scheiding een aandachtspunt. Gelukkig laten andere gemeenten zoals Maastricht, Apeldoorn en sinds dit jaar Velsen zien dat het goed mogelijk is en er niet meer afvaldumping of -vervuiling is sinds de invoering van diftar.

Spaarne als plastic snelweg

Hoe belangrijk minder gebruik van verpakkingen, inzameling en scheiding is lieten Karen Blanken en Lenny Houwaart van respectievelijk de Haarlemse initiatieven SUPmission en De Pinguin zien. Elke keer als zij het water opgaan keren zij met kilo’s afval terug. Gelukkig nodig zij zoveel mogelijk Haarlemmers uit om mee te gaan en zo meer bewustwording te creëren. Ook kan de Bubble Barrier waarover ook D66 Haarlem zeer enthousiast is een structurele oplossing bieden. En help zelf door je afval netjes weg te gooien of naar huis mee te nemen voor scheiding, ook je peuken.

Beeld: Joris Krouwels