Reactie D66 over impasse in de coalitievorming

De verkennende gesprekken tussen de verkiezingswinnaar PvdA, GroenLinks, D66 Haarlem en andere partijen zijn in een impasse beland. De onderhandelaars van PvdA Haarlem schreven deze week een brief over de voortgang van de coalitievorming. Vanavond debatteert de gemeenteraad van Haarlem over deze impasse.

Hieronder vinden jullie de bijdrage van fractievoorzitter Meryem Çimen.

Voorzitter…

“D66 is de derde partij van Haarlem geworden. Wij zijn de kiezer dankbaar voor hun steun. D66 wil zich inzetten voor goed onderwijs, kansengelijkheid, betaalbare woningen, goede zorg en een duurzame, gezonde stad. Wij willen graag een bijdrage leveren aan een progressief, stabiel stadsbestuur met oog voor uitvoeringskracht. 
 
Gelet op de grote uitdagingen (stikstof, woningnood, minder geld van het Rijk komende jaren, torenhoge inflatie en tekorten op jeugdzorg en Wmo), vinden wij het belangrijk dat een nieuwe coalitie op een stevige basis berust. Een stevige basis op inhoud, in zetelaantal en een gelijkwaardig partnerschap dat recht doet aan de verkiezingsuitslag van 16 maart.

De verkenners van de PvdA hebben het initiatief genomen voor de gesprekken met alle partijen. Zij hebben aangegeven dat de PvdA, GL en D66 de basis vormen voor een nieuwe coalitie. Dat zien wij ook zo en werken we heel graag aan mee. 

Vervolgens hebben de verkenners 3 coalitie varianten gepresenteerd waar naar eigen zeggen muziek in zit, waar zij van hebben aangegeven er inhoudelijk uit te kunnen komen. Er was zelfs sprake van luxe. 

Onze voorkeursvariant, met de 4 grootste partijen, zat daarbij.
Daar is echter geen steun voor bij de anderen, ondanks dat er inhoudelijk geen onoverbrugbare belemmeringen zijn.
D66 was positief verrast over het gezamenlijke geluid, de samenwerking en drie duidelijke speerpunten wat de SP en Jouw Haarlem hebben ingebracht. Wegens andere beelden over de lopende verwerving jeugdzorg en gewoon in de wijk heeft deze variant niet onze eerste voorkeur. Dit was ook niet de voorkeursvariant van de anderen. 

D66 is daarom gaan nadenken over op welke manier de voorkeursvariant van PvdA en GL met 6 partijen, die allemaal wilden meedoen in een college, ook voor ons werkbaar zou worden.
Een variant die gedurende de besprekingen door de PvdA is aangepast naar CDA en CU en aan ons is voorgelegd voor een ja of nee. 
Wij hebben geprobeerd, omdat we er samen uit willen komen, mee te bewegen in een variant die niet onze eerste keus is, een variant die niet voor de hand ligt gelet op de verkiezingsuitslag.
Wij hadden gehoopt op een toenadering onze kant op. Dat is helaas niet het geval.
Dat betreurt mijn fractie.

Voorzitter, 
We zitten in een impasse. Dat is duidelijk. PvdA, GL en D66 zijn er samen niet uitgekomen. Het is jammer dat die gezamenlijke verantwoordelijkheid niet naar voren komt in de brief van de PvdA.
Ik wil vanavond graag benadrukken dat we de afgelopen weken vele, goede en soms ook stevige gesprekken met alle partijen aan tafel hebben gevoerd. Waarvoor mijn dank.  Ik constateer ook dat we allen flinke ambities hebben voor de stad Haarlem. 

D66 is en blijft van harte bereid om deel uit te maken van een toekomstige coalitie. We willen onze verantwoordelijkheid pakken op de grote uitdagingen in onze stad. Wij vinden wel dat de stad belang heeft bij een stabiel en gelijkwaardig meerderheidscollege.
Wij hopen heel snel op een doorbraak, want de stad verdient een stadsbestuur dat vlot aan de bak gaat. We kijken uit naar het vervolg met de externe verkenner, die met een frisse blik de goede dialoog met de raad opstart en in beeld brengt welke mogelijkheden er zijn.”