Update over een mogelijk referendum uitbreiding gereguleerd parkeren

Het is niemand ontgaan dat de uitbreiding van het gereguleerd parkeren in Haarlem veel losmaakt in de stad. D66 Haarlem staat voor de ingezette koers van het beleid om op die manier een groen, toegankelijk en leefbaar Haarlem te realiseren in de komende jaren. Voor deze generatie en de volgende generatie Haarlemmers. Niet alles kan en er zullen stevige keuzes gemaakt moeten worden door het stadsbestuur.

Het is niemand ontgaan dat de uitbreiding van het gereguleerd parkeren in Haarlem veel losmaakt in de stad. D66 Haarlem staat voor de ingezette koers van het beleid om op die manier een groen, toegankelijk en leefbaar Haarlem te realiseren in de komende jaren. Voor deze generatie en de volgende generatie Haarlemmers. Niet alles kan en er zullen stevige keuzes gemaakt moeten worden door het stadsbestuur.

Een aantal Haarlemmers is een paar maanden geleden naar de voorzieningenrechter gegaan om alsnog een referendum over het ingezette beleid af te dwingen. De voorzieningenrechter heeft aangegeven dat er nog een procedure loopt bij de bezwaarschriftencommissie en deze uitkomst te bezien. De voorzieningenrechter heeft daarbij wel aangegeven dat er in de tussentijd niet verder gewerkt kan worden door de gemeente Haarlem aan het uitbreiden van het gereguleerd parkeren.

Inmiddels hebben de Haarlemse raadsleden op 2 augustus jl.  het advies van de bezwaarschriftencommissie ontvangen. De D66-fractie gaat de stukken in de komende weken goed bestuderen. Om een goed debat hierover te kunnen voeren in de raad, wordt er op 14 september a.s. een extra commissie Bestuur ingepland. Eventuele vragen die we dan nog hebben, zullen we daar nog stellen.

In de raad van 28 september neemt de raad een nieuw besluit over het wel of niet toekennen van het inleidend verzoek voor het houden van een referendum.

Wordt vervolgd!

Belangrijke volgende stappen

Belangrijke volgende stappen in het proces op basis van de Haarlemse referendumverordening.

28 september – nieuw besluit van de raad over inleidend verzoek tot het houden van een referendum.

Stap 1. Als de raad akkoord gaat met het inleidend verzoek, hebben de initiatiefnemers 6 weken de tijd om de benodigde 4000 handtekeningen te verzamelen. (art. 6 lid 1 Referendumverordening)

Stap 2. Als het aantal handtekeningen binnen de termijn van 6 weken wordt gehaald, wordt er bij de eerstvolgende raadsvergadering een besluit genomen over het houden van het referendum en de datum van het referendum. (art. 6 lid 8 en art. 7 lid 1 Referendumverordening)

Stap 3. De raad stelt ten minste 12 weken voor het houden van het referendum de vraagstelling en de antwoordcategorieën vast. De referendumcommissie doet een voordracht aan de raad voor welke vraag of vragen worden gesteld tijdens het referendum.