Mogelijke uitbreiding kankerpreventie-campagne in Haarlem

In Haarlem hebben bewoners een verhoogde kans op baarmoederhalskanker, hoofd-halskanker, huidkanker en mesothelioom. D66 Haarlem heeft het college de vraag gesteld of dit aanleiding geeft om specifiek campagne te voeren om Haarlemmers hierover te informeren.
Het college gaat kijken waar nog extra aandacht nodig is en hoe dat gaat worden ingevuld.

Vier soorten kanker springen in het oog in Haarlem

Het Integraal Kankercentrum Nederland publiceerde afgelopen maand de Kankeratlas van Nederland. Voor Haarlem springen er vier soorten kanker uit;

  • Baarmoederhalskanker (38% hogere kans dan gemiddeld)
  • Hoofd-halskanker (19% hogere kans dan gemiddeld)
  • Huidkanker (20% hogere kans dan gemiddeld) en
  • Mesothelioom (44% hogere kans dan gemiddeld)

Raadslid Thessa van der Windt stelt vragen

Dit was reden voor raadslid Thessa van der Windt om vragen te stellen aan het college over een preventiecampagne.
“Baarmoederhalskanker, hoofd-halskanker en huidkanker zijn in veel – maar zeker niet alle – gevallen te voorkomen of vroegtijdig te bestrijden door relatief eenvoudige maatregelen (de HPV-prik en bevolkingsonderzoek bij baarmoederhalskanker, HPV-prik en stoppen met roken bij hoofd-halskanker en insmeren met zonnebrandcrème bij huidkanker) D66 heeft verder schriftelijke vragen. gesteld over mesothelioom, dat mogelijk verband houdt met werken bij Tata.”

Wethouder Diana van Loenen

“Voor de preventie van huidkanker werken we met de GGD en regiogemeenten aan een campagne. Deze campagne richt zich op bewustwording en kennis over preventieve maatregelen,” zo antwoordde wethouder Diana van Loenen.
 
“Op het gebied van stoppen met roken doen we al veel in Haarlem. Zo werken we met een aanpak met een “stoppen met roken”-coach die zijn gekoppeld aan een huisartsenpraktijk. En ook voor het HPV-vaccin heeft de GGD laatst nog een extra ronde gedaan.

Naar aanleiding van de publicatie van de Kankeratlas gaan wij nog een keer kijken binnen GGD-verband en ook met de regiogemeenten; Is er extra aandacht nodig? En hoe kunnen we dat dan invullen.”

Door meer aandacht te vragen voor eenvoudige maatregelen om deze vormen kanker te voorkomen, hoopt D66 dat de bewoners van Haarlem de komende jaren een veel lagere kans op baarmoederhalskanker, hoofd-halskanker en huidkanker hebben.