Interview met onze Haarlemse kandidaat voor de Tweede Kamer: Meryem Çimen

In het teken van de verkiezingen interviewde het campagneteam een Haarlemse kandidaat; onze fractievoorzitter Meryem Çimen. Zij staat op plaats 26 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer.
“Ik geloof dat we het beste verhaal voor Nederland hebben!”

Waar in Haarlem ben je geboren en opgegroeid?

Ik ben geboren in Haarlem-Noord en opgegroeid in Schalkwijk. En woon daar nog altijd met heel veel plezier.  

Sinds wanneer ben je lid en waarom heb je destijds besloten om lid te worden?

Ik ben sinds 2009 lid van D66. Ik ben in mijn studietijd meer politiek bewust geworden en op zoek naar een partij die bij mij paste. Ik ben lid geworden van D66, omdat ik er in geloof dat het onderwijs de emancipatiemotor van mensen is. Goed onderwijs is de basis voor zelfbeschikking en kansengelijkheid. Dat is ook mijn eigen ervaring geweest. Ik ben de kleindochter van een gastarbeider die bij de Hoogovens werkte, mijn ouders zijn op jonge leeftijd uitgehuwelijkt en naar Nederland meegenomen. Niemand die hen ook maar iets heeft gevraagd. Ik heb in Nederland door onder andere goed onderwijs enorme kansen in het leven gekregen en die heb ik met beide handen aangegrepen. Na het VWO, ben ik rechten gaan studeren in Amsterdam en nu werk ik bij het minister van Justitie en Veiligheid en ben ik fractievoorzitter in Haarlem. Het meeste uit jezelf halen, volledig jezelf kunnen zijn en je plek in de samenleving claimen, dat is voor mij het D66-verhaal.

Je ben sinds 2018 Raadslid bij D66 Haarlem, en sinds 2022 Fractievoorzitter. Hoe heb je dat tot nu toe ervaren?

Ik vind het fantastisch om me op deze manier in te zetten voor Haarlem. Al is het wel een enorme kluif, omdat je dit doet naast je dagelijkse werk. Dat betekent dat ik al bijna zes jaar twee banen heb en toch wel zo’n 60, 70 uur per week werk. Dat hou je niet lang vol, als je er geen energie uit haalt.
Als raadslid heb ik me ingezet voor het realiseren van een bufferzone bij de abortuskliniek, heb ik femicide in de Haarlemse raad geagendeerd en me samen met andere partijen ingezet voor een aanpak om te voorkomen dat jongeren verzeild raken in de (drugs)criminaliteit. Ik heb neem mijn ervaringen uit Haarlem graag mee naar Den Haag.

Je staat op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer (plaats 26). Wat motiveert je om als Kamerlid aan de slag te gaan?

Dat is niet wezenlijk anders dan waarom ik raadslid wilde worden en waarom ik er voor kies om bij de overheid te werken in het dagelijks leven. Ik wil me inzetten voor de sociaal-liberale idealen. Vrijheid, kansengelijkheid, sociale rechtvaardigheid en een sterke rechtsstaat, waarbij de overheid zich aan de eigen regels houdt. Daarnaast blijft de positie van vrouwen en veiligheid ook een belangrijk thema dat me persoonlijk aan het hart gaat. Uit eigen ervaring weet ik wat het betekent om te moeten opboksen tegen ideeën en beelden van bijvoorbeeld je familie en de samenleving. Ook weet ik wat het betekent om op te groeien in een onveilige thuissituatie. En ik gun het elke vrouw en elk kind om veilig op te groeien, om je plek in de samenleving te claimen en je eigen pad in het leven te bewandelen.

Je vindt dat het sociale geluid van D66 niet sterk genoeg is en dat mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door ‘de politiek’. Wat zou je daar als Kamerlid aan willen doen en wat doe je daaraan tijdens de campagne?

Dat heb ik een paar jaar geleden inderdaad gezegd en ik ben heel blij met de koers van D66 sindsdien. Wat betreft het sociale geluid doel ik bijvoorbeeld op de aandacht van D66 landelijk op de oververhitte woningmarkt. Er is een woningtekort van 390.000 woningen in NL, waarvan 25.000 studentenwoningen. Dat tekort loopt op. Mensen moeten fatsoenlijk kunnen wonen, ongeacht hoeveel ze verdienen. Ik ben dan ook heel erg blij met de inzet van D66 om de komende periode snel meer betaalbare en energiezuinige woningen te realiseren. Om zoveel mogelijk woningen te isoleren start D66 meteen Nationaal Isolatie-offensief.
 
Je vertegenwoordigd voelen gaat ook over vertrouwen. Het vertrouwen in de overheid is momenteel laag. De Toeslagenaffaire, het langslepende dossier over de gaswinning Groningen en de politieke cultuur leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Mensen hebben niet altijd het gevoel dat de overheid of ‘de politiek’’ er is om te helpen hun leven beter te maken. D66 wil het vertrouwen en het sociale gezicht van de overheid te herstellen door drie zogenaamde rechten in te voeren. Als eerst het recht op begrijpelijke taal. De communicatie van de overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn. Als tweede het recht om je te vergissen, om een foutje te maken. Fouten maken is menselijk. Zeker als de regels complex zijn en het niet altijd duidelijk is wat er van je wordt verwacht. Bijvoorbeeld bij het opgeven van je inkomen om aanspraak te maken op een uitkering of toeslag. En ten derde het stoppen met doorprocederen tegen burgers. D66 wil dat de overheid niet langer in hoger beroep gaat bij rechtszaken tegen haar eigen inwoners.
 
Zowel in campagnetijd als daarbuiten blijf ik het gesprek aan gaan met mensen. Om op te halen wat er speelt, waar mensen tegenaan lopen. De overheid kan zeker niet alles oplossen, maar beginnen met elkaar beter begrijpen, is een goede start.

Op welke andere thema’s moet D66 zich hard maken?

Het onderwijs wordt weinig genoemd door andere partijen tijdens de campagne en daar blijft D66 zich hard voor maken. We zetten vol in op de kwaliteit van het onderwijs, op de Rijke Schooldag en de aanpak van het lerarentekort om maar een paar dingen te noemen.
En uiteraard het tegengaan van de opwarming van de aarde en het inzetten van de energietransitie. D66 heeft de eerste minister voor Klimaat geleverd en onder zijn leiding in de afgelopen periode heeft Nederland flinke successen geboekt. Nederland is kampioen zonnepanelen in de EU en tweede ter wereld. Maar liefst 2 miljoen woningen (1 op de 3 koopwoningen en 1 op de 6 huurwoningen) hebben zonnepanelen. De ambities voor wind op zee worden ver-15-voudigd in 2050.. We verduurzamen woningen met slechte energielabels. Nederland was kampioen energiebesparing in de energiecrisis. In 2022 hadden we in Nederland 31,6% CO2-reductie ten opzichte van 1990. We zijn op weg, maar we zijn er nog niet. D66 blijft zich hier op inzetten.

Waarop kan D66 zich nog onderscheiden? Vooral ten opzichte van PvdA/GL en Volt?

We zien dat Volt nu hele ambitieuze plannen heeft voor het onderwijs. Het is heel fijn om meer bondgenoten te hebben om het beste onderwijs te realiseren in Nederland. Ik zag laatst wel dat de onderwijssector aangaf dat de plannen van Volt in de praktijk niet haalbaar waren. Dit hangt ook nauw samen met het lerarentekort. D66 blijft wat mij betreft dé onderwijspartij.
Als we kijken naar PvdA/GL of Verenigd Links zien we dat ze een bondgenoot zijn op het gebied van klimaat. Ze willen grote stappen zetten en dat is ook nodig. Maar we moeten mensen en bedrijven in de grote transities meenemen om die groene, eerlijke economie van de toekomst voor elkaar te boksen. D66 wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk van fossiele subsidies af. Maar, we moeten oog houden voor de complexiteit en zorgvuldig te werk gaan. Daarom zegt D66: maak voor iedere subsidie een eigen afbouwpad, waarbij je kijkt naar de impact op de economie en het klimaat. Dit kabinet is daar ook al mee begonnen: 6,2 miljard aan fossiele subsidies wordt afgebouwd.

In Haarlem haalden we in 2021 22,6% van de stemmen, maar de peilingen zien er niet rooskleurig uit. Heb je nog tips voor het campagneteam en alle actieve leden in Haarlem?

Ik geloof dat we het beste verhaal voor Nederland hebben. Peilingen zijn ook maar momentopnamen, dat staat nog helemaal niet vast. Vorige verkiezingen in 2021 peilden we twee weken voor de verkiezingen rond de 10 zetels volgens mij. Wat mij betreft gaan we er vol voor! In elk gesprek dat we voeren met vrienden, familie en mensen op straat. Wij zijn allen ambassadeurs van de partij.