Meer aandacht voor femicide en toename drugs dealen onder jongeren in veiligheidsbeleid

Elke vier jaar wordt het nieuwe Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVH) vastgesteld. Haarlem legt de prioriteit bij de de aanpak van ondermijnende criminaliteit, de aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit en de verbetering van de leefbaarheid in de wijken. D66 Haarlem gaf nog twee belangrijke aandachtspunten mee. Zo kaartte fractievoorzitter Meryem Çimen de jarenlange toename van drugs dealen in Haarlem aan. En ook femicide – het doden van vrouwen en meisjes vanwege hun sekse – zal Haarlem nu actief worden tegengegaan. Beide van deze aandachtspunten konden rekenen op een meerderheid van de raad.

Fractievoorzitter Meryem  Çimen 

“Tijdens de bespreking in de commissie heb ik twee aandachtspunten meegegeven die belangrijk zijn voor D66. Het eerste punt gaat over de jarenlange toename van drugs dealen in Haarlem. In dit stuk staat dat er minder wordt ingezet op het volgen en aanhouden van jonge
drugsdealers. Er is te weinig capaciteit bij de politie en er moeten keuzes gemaakt worden, gaf de burgemeester aan.
We zien in heel Nederland dat er steeds jonger gerekruteerd wordt. Dat jongens vanaf een jaar of 12 al hand- en spandiensten verrichten in het drugscircuit en steeds jonger gewapend rondlopen op straat.
Ook zien we dat jongeren steeds sneller promoveren naar zwaardere vormen van criminaliteit.
Ik verwees daarbij naar een 14-jarige drugsuithaler die recent werd opgepakt in de Rotterdamse haven. En 2 maanden daarvoor heeft een 17-jarige in Rotterdam een coffeeshop beschoten met een volautomatisch wapen voor 1500 euro. Om maar iets te noemen.”

2% van jongeren groeit door naar zware criminaliteit

“Eerdere en stevige interventies vanuit politie en gespecialiseerde jeugdzorg zijn juist wenselijk, voordat we ze kwijt zijn aan het grote geld en het geweld.
Het is een schatting, maar ongeveer 2% van jongeren groeit door naar zware criminaliteit en deze groep bereik je niet met regulier jongerenwerk en jeugdzorg. Dit is een hele specifieke en taaie groep, vaak jongens die weinig van anderen aannemen.
Licht verstandelijke beperkingen, schulden, huiselijk geweld, schooluitval: alle bekende risicofactoren zijn vaak in een nare mix aanwezig. Je moet stevig in je schoenen staan om deze groep jongeren aan te kunnen. ”

Femicide; ” Laten we dit goed doen voor de meisjes en vrouwen die we zijn verloren”

D66 Haarlem diende een motie in om femicide tegen te gaan en dit ook te borgen in de Haarlemse (justitiële) keten. Dit voorstel is door de raad aangenomen.
“Het is te laat voor Shella, Linda, Famke, Humeyra, Nathalie, Nadine, Deborah, Frederieke en Clarinda.
Anneke, van de schietpartij uit Zwijndrecht, is gelukkig buiten levensgevaar, maar haar moeder Michel heeft het met haar leven moeten bekopen. Laten we dit goed doen voor de meisjes en vrouwen die we zijn verloren, voor de families die met dit enorme verlies moeten leven en laten we proberen een volgende femicide te voorkomen.”