Eerste aanzet tot coalitieakkoord tussen PvdA, GroenLinks en D66 Haarlem

De drie grootste partijen uit de stad – PvdA, GroenLinks en D66 Haarlem hebben en coalitieakkoord op hoofdlijnen opgesteld. De afgelopen dagen zijn er stevige gesprekken gevoerd met de verkenner Kees Vendrik. Andere fracties uit de gemeenteraad krijgen nu de mogelijkheid om op basis van de inhoud deel te nemen aan een meerderheidscoalitie. Welke partijen gaan onderhandelen over een definitief coalitieprogramma wordt donderdag duidelijk.

Fractievoorzitter Meryem Cimen:

“D66 heeft flinke ambities voor de stad Haarlem. We willen onze verantwoordelijkheid pakken om die ambities waar te maken en ook op de grote uitdagingen die op ons afkomen. D66 Haarlem is blij met deze gezamenlijke, inhoudelijke doorbraak, want de stad verdient een stadsbestuur dat vlot aan de bak gaat. Wij hebben aangegeven graag deel uitmaken van een stabiele en gelijkwaardige meerderheidscoalitie. Dat is nog steeds onze inzet.

We willen het graag verder over de inhoud hebben met alle andere partijen en deze eerste aanzet voor coalitieakkoord leidt hopelijk tot een goede dialoog en partijen die met ons samen willen werken aan een nog mooier Haarlem.”

Akkoord op hoofdlijnen

De eerste aanzet tot een coalitieakkoord richt zich op zes thema’s: wonen, de mobiliteitstransitie, vergroening, sociaal beleid, participatie en de gemeentelijke financiën. We hebben onze meest belangrijke speerpunten op papier gezet en kijken uit te vernemen hoe andere partijen uit de raad hierop inhoudelijk kunnen aansluiten.

Verkenner Kees Vendrik

Een motie in de gemeenteraad van vorige maand vroeg om een verkenner aan te stellen. Dit is Eerste Kamer-lid Kees Vendrik geworden van GroenLinks. Hij is opnieuw met alle partijen gaan praten. dat er zo snel mogelijk inhoudelijke
onderhandelingen over het komende collegeprogramma van start moesten gaan. Hieruit is de eerste opzet deze week ontstaan.
“De opzet laat zien waar de drie naartoe willen met Haarlem.” Zegt Vendrik in het Haarlems Dagblad. “De vraag is nu welke partijen er nog meer brood in zien en dus onderdeel willen zijn van de meerderheidscoalitie.”

De brief van de verkenner als de gespreksverslagen tussen de fracties zijn allemaal openbaar gemaakt op verzoek van de gemeenteraad.