D66 stemt in met inleidend verzoek voor referendum: “Maar actie blijft noodzakelijk”

Tijdens een extra raadscommissie Bestuur heeft de raad besloten het referendum over de nota parkeerregulering wel door te laten gaan. Ook D66 Haarlem stemt in met het inleidend verzoek tot het houden van een referendum na uitspraak van de bezwaarcommissie en de voorzieningenrechter.
Hieronder volgt de bijdrage van onze fractievoorzitter Meryem Çimen.

“Voorzitter…

We hebben het vanavond weer over het referendum.
Inmiddels zijn we een voorlopige voorziening en een advies van de bezwaarschriftencommissie verder en ligt er nog altijd een oproep van burgers om toch wel in te stemmen met een inleidend verzoek.
Mijn fractie heeft de signalen luid en duidelijk gehoord. En ik zal daar zo op ingaan.
 
Want als ik ook terugdenk aan contacten met een aantal Haarlemmers in de afgelopen maanden maak ik me wel zorgen.
Ook omdat mijn fractiegenoot en woordvoerder op parkeren het de afgelopen tijd flink voor de kiezen heeft gehad, vanwege zijn standpunt.
Daarnaast is deze raad deze zomer geconfronteerd met een collega volksvertegenwoordiger die de scheldpartijen en intimidatie niet meer trok en haar ontslag heeft ingediend.
Laat dat signaal ook heel even op u inwerken.
Is dit nou echt hoe we met elkaar om willen gaan in Haarlem?
Is elk gedrag maar geoorloofd om je punt te maken?
Ik wil daarom vanavond een oproep doen aan ons allen hier vanavond en aan onze stadsgenoten.
Laten we zeker de ideeënstrijd aangaan, maar niet de strijd met elkaar.
We moeten toch ook gewoon van mening kunnen verschillen?
Laten we elkaar een beetje heel houden.
We blijven uiteindelijk samen met elkaar wonen, werken en leven in deze mooie stad.

D66 blijft achter de inhoudelijke koers staan

Terug naar de inhoud.
Mijn fractie heeft de voorlopige voorziening gehoord en ook het advies van de bezwaarschriftencommissie tot zich genomen.
D66 Haarlem zal daardoor het advies overnemen en alsnog instemmen met het inleidend verzoek tot het houden van een referendum en ik zal toelichten waarom.
 
Voorzitter,
D66 staat achter de inhoudelijke koers van ons beleid, zoals onder andere vastgelegd in de Omgevingsvisie en het Mobiliteitsbeleid.
De belangrijkste reden om toch in te stemmen met het inleidend verzoek, is omdat mijn fractie helemaal niet de komende 2 jaar wil procederen tegen stadsgenoten.
D66 wil wel 10.000 woningen, meer groen, schone lucht en een toegankelijke en leefbare stad voor elkaar boksen, voor alle 160.000 Haarlemmers die deze stad rijk is.
Ik ben het eens met de collega van de VVD dat het vanavond om veel meer gaat dan alleen parkeren en een referendum.
Wij hopen dat het instemmen met het inleidend verzoek voor een referendum helpt om het gesprek met de stad weer over de inhoud te laten gaan, en daarom stemt mijn fractie er mee in.
Want we zijn elkaar onderweg wel verloren, en daar heeft mijn partij ook een aandeel in, en ik hoop dat we het goede gesprek weer kunnen opstarten.

Vragen D66 Haarlem

Ik heb wel een paar vragen.
Wij hebben in Haarlem een raadgevend referendum.
En onze referendumverordening heeft het over het houden van een referendum over voorgenomen besluiten.
Er is alleen al een besluit genomen door een meerderheid in deze raad.
Kan het college uitzoeken en in een notitie aangeven hoe we hier als raad nu mee om moeten gaan, want we gaan nu tegen ons eigen referendumverordening in?
 
Als een meerderheid van deze raad instemt met het inleidend verzoek.
En de benodigde handtekeningen worden gehaald voor het houden van een referendum, wil ik wel benadrukken dat we de vraag of vragen aan Haarlemmers niet moeten versmallen tot een simpele ja/nee vraag.
Zoals ik net al aangaf, het reguleren van parkeren is een knop waar we aan draaien om meer woningen, meer groen, meer schone lucht, meer toegankelijke straten te realiseren.
Als we dan advies gaan vragen aan Haarlemmers, laten we dan ook echt om advies vragen: hoe we die doelen het beste kunnen bereiken.
En wij hopen dat de referendumcommissie onze oproep ook betrekt in hun eventuele advies aan de raad.

Informatievoorziening en vraagstelling referendum

Ik wil ook graag een verzoek doen aan de griffie om alvast na te denken over de informatievoorziening aan stemgerechtigde Haarlemmers – een folder bij het stembiljet of op de website ik zeg maar wat – als er wel een referendum gaat worden gehouden en de raad hier tijdig over te informeren.

Het zal wel weer ondergesneeuwd raken, maar wat in alle frustratie van de afgelopen tijd lijkt te worden vergeten, is het waarom.
We hebben in Haarlem te maken met een wooncrisis, een klimaatcrisis, we worden als raad en college door Haarlemmers op de vingers getikt dat we meer groen moeten behouden en opleveren, we hebben te maken met vervuilde lucht, we worden al jaren op de vingers getikt door belangenorganisaties om de stad toegankelijker te maken voor ouderen, mensen in een rolstoel, mensen met een visuele beperking of ouders met kinderwagens.
Dat alles én het aantal Haarlemmers groeit in de komende jaren.
Actie is en blijft noodzakelijk.
 
En dan zegt de voorzieningenrechter en de bezwaarschriftencommissie effectief tegen ons: tsja, ik hoor wat je zegt, maar het is allemaal niet urgent genoeg.
Het VN Verdrag Handicap – om maar een voorbeeld te noemen – is niet dwingend, je hebt formeel beleidsvrijheid.
Nou als ik met die argumentatie kom aanzetten in de volgende commissie samenleving als we het over toegankelijkheid hebben, is de Fabriciuszaal te klein.

Doelen staan wat D66 betreft als een paal boven water

Haarlemmers willen actie en een gevoel van urgentie bij bestuurders! En terecht.

Ook in Haarlem woedt een ware strijd om de ruimte. En niet alles kan.
Maar D66 heeft nog altijd de ambitie om die leefbare, inclusieve en groene wijken te realiseren. En de ambitie om 10.000 woningen te kunnen bouwen.

Deze doelen staan wat D66 betreft als een paal boven water.
Want onze stad moet ook nog een tijd mee, ook voor de volgende generaties.