Een nieuw cultuurplan

In de laatste vergadering van 2021 heeft de gemeenteraad het Cultuurplan 2022 – 2028 vastgesteld. In het Cultuurplan staan de visie en ambities voor de Haarlemse kunst- en cultuursector voor de komende zes jaar. Het Cultuurplan zorgt voor meer ruimte voor vernieuwing en creativiteit door de invoering van een nieuwe programmasubsidie, waar Haarlem cultuurmakers en organisaties uit ondersteunt. Daarnaast benoemt het plan een Basis Infrastructuur (BIS); instellingen die meerjarige steun krijgen. 

Verbinding tussen de culturele doelen en organisaties

Het Cultuurplan is zeer ambitieus. Haarlem gaat meer ruimte maken voor cultuur in de wijken en zorgt dat kinderen worden geïnspireerd door ons aanbod. Ook komt er extra aandacht voor broedplaatsen, amateurkunst en samenwerking tussen culturele partijen en andere maatschappelijke organisaties. Zo verstevigt dit Cultuurplan bijvoorbeeld de dwarsverbanden tussen zorg, welzijn en cultuur. Instellingen als onze bibliotheken en het Museum van de Geest (voorheen Dolhuys) gaan daar een belangrijke rol in spelen.

Aandacht voor aanbod voor jongeren in Cultuurplan

Schaduwraadslid Joris Krouwels vroeg eerder in de commissie Ontwikkeling wel extra aandacht voor het aanbod voor jongeren in Haarlem; “Voor de doelgroep 18 tot 35 jaar is niet heel veel terug te vinden. Bovendien zijn ze ook weinig gehoord. En dat is jammer. Kinderen en educatie zitten goed in dit plan. En het bestaande traditionele aanbod heeft gelukkig genoeg voet in de aarde. Maar de manier waarop Haarlemmers – en vooral jongeren – cultuur tot zich nemen, is anders en verandert ook sterk. Wat D66 betreft spelen we daar ook op in de komende jaren.

De manier waarop festivals en evenementen subsidie krijgen verschilt van de subsidies uit het Cultuurplan. Toch dragen festivals en evenementen sterk bij aan de cultuur in Haarlem. In het bijzonder voor jongeren in de stad. Daarom is het belangrijk om die twee subsidies en hun samenhang tegen het licht te houden als Haarlem beslist over een nieuw evenementenbeleid vanaf 2023. Want dit Cultuurplan en de evenementen kunnen wij niet los van elkaar zien. 
Op aangeven van D66 Haarlem mogen de organisaties van evenementen, festivals en de nachtcultuur ook hun visie geven over hun rol binnen het cultuuraanbod van de stad. Dat vroeg de D66-fractie in een motie. Op die manier kan de gemeenteraad volgend jaar, na de verkiezingen, een besluit nemen over het subsidiebeleid en het nieuwe Evenementenbeleid. 

Alle partijen die een meerjarige en structurele subsidie krijgen zijn opgenomen in de BIS. Die steun zit voor het overgrote deel in de panden. Denk bijvoorbeeld aan het Patronaat, de Stadsschouwburg en het Frans Hals Museum. Maar ook de bibliotheken in de stad en het Noord-Hollands Archief worden via deze basis gesteund. Op de valreep is door de gemeenteraad, met steun van D66 Haarlem, het Museum Haarlem toegevoegd aan deze BIS. D66 Haarlem vindt het goed dat er zekerheid komt voor deze instellingen, al zijn de criteria voor deze BIS nog niet helemaal duidelijk. De gemeenteraad heeft de wethouder opdracht gegeven, om deze criteria uit te werken en op papier te zetten.

Met dit nieuwe Cultuurplan slaat Haarlem een nieuwe weg in. Daarom houden we vinger aan de pols als politiek en blijven we met de culturele makers in gesprek. Want deze sector leeft in de stad. Dat hebben we gezien aan de bijzondere hoeveelheid reacties uit de stad op dit plan. D66 Haarlem hoopt op een vruchtbare samenwerking tussen de culturele instanties, om het rijke aanbod wat we hebben in Haarlem toegankelijk te maken voor heel de stad. Want Cultuur maakt Haarlem.