Coalitieakkoord 2022 – 2026: Actie!

We zijn er uit! Vandaag hebben de PvdA, GL, D66, CDA en Actiepartij het coalitieakkoord Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad gepresenteerd.

Inzet op uitvoering

Met dit akkoord zetten we de komende vier jaar in op daadkracht en uitvoering. We investeren miljoenen in het onderwijs, een groene en gezonde stad met schone lucht, schone energie en meer ruimte voor fiets, voetganger en OV, goede (jeugd)zorg en een aanpak voor preventie, betaalbare woningen en veiligheid thuis, op straat en online.

Het persbericht van de gemeente met alle inhoudelijke informatie vind je op de website van de gemeente.

Bas van Leeuwen wethouder D66 Haarlem

D66 heeft in het nieuwe college – bestaande uit vijf wethouders – de portefeuille mobiliteit, project invoering gereguleerd parkeren, onderwijs, jeugd en versterken lokale democratie en participatie.

D66 levert één wethouder in het nieuwe college. Onze huidige wethouder, Jur Botter, had de fractie eerder laten weten niet meer beschikbaar te zijn voor het wethouderschap in Haarlem. De fractie dankt Jur voor al zijn werk en inzet in de afgelopen zes jaar.

Dimitry van den Berg nieuw raadslid

Omdat Bas wethouder wordt, komt er na zijn installatie een plek beschikbaar voor een nieuw raadslid. Dimitry van den Berg, die al volop meedraait als commissielid, zal zijn plaats innemen.
 
Wij wensen het nieuwe college en onze nieuwe wethouder heel veel succes.
We gaan aan de slag!