Begroting 2023 vastgesteld: tijd voor actie!

Deze week stelden we de Haarlemse begroting voor 2023 vast. Het coalitieakkoord van PvdA, GL, D66, CDA en AP `Actie! Aan de slag voor een sociale, groene en leefbare stad´ is hierin verwerkt.

De begroting in een notendop

Met deze begroting is een bedrag van 664 miljoen euro verdeeld. Geld om nieuwe, betaalbare woningen te bouwen, om gezonde en goede scholen te bouwen, om onze stad groener en duurzamer te maken. We helpen Haarlemmers die door het bestaansminimum dreigen te zakken. Ook hebben we miljoenen vrijgemaakt om de risico´s van inflatie en stijgende energiekosten te dekken.

D66 Haarlem heeft bij deze begroting moties mede-ingediend met de VVD om de gemeenteraad beter in positie te krijgen en om onze gemeente voor te bereiden op slechtere financiële tijden. Ook hebben we samen met GroenLinks en andere partijen gevraagd om concrete doelen en monitoring op het behalen van duurzaamheidsdoelen in de komende jaren. Want de tijd dringt en er is veel werk aan de winkel!

Tot slot hebben we moties over sporten in de openbare ruimte gesteund en het regelen van een vast honk voor jongerenorganisatie Triple Threat.

Geen steun voor moties die niet over de begroting gaan

De begrotingsbehandeling is ook altijd een moment in het jaar voor partijen om moties in te dienen die eigenlijk helemaal niks met de begroting te maken hebben. Die moties hebben wij niet gesteund. Want besluiten die grote impact hebben op de stad vragen om een zorgvuldige voorbereiding waarbij alle belangen gewogen worden. Dat bereik je niet met moties die als losse flodders worden afgevuurd. En moties die onuitvoerbaar zijn of alleen gaan over symboolpolitiek kosten veel tijd en geld, maar leveren de Haarlemmer niets op.

D66 stemt tegen het recht op zelfbeschikking?!

Eén motie willen we hier graag uitlichten. De motie van PvdD over het steunen van het zelfbeschikkingsrecht. De motie roept op tot het volgende: “om voorafgaand aan de stemming in de Tweede Kamer, de publiekelijke steun van Gemeente Haarlem voor het recht op zelfbeschikking van de trans, intersekse en non-binaire personen over te brengen en op te roepen in te stemmen met deze wet”.

D66 Haarlem heeft tegen deze motie gestemd. D66 en ook de Haarlemse fractie staat pal voor het zelfbeschikkingsrecht. In ons bestaan als partij hebben wij op thema’s als homohuwelijk, medische ethiek, abortus gestreden voor gelijkheid en zelfbeschikking. Wij staan als een blok achter de LHBTIQIA+ groep. En wij zetten ons als gemeenteraadsfractie keihard in voor de rechten van deze groep in Haarlem. Wij zijn trots op Regenbooggemeente Haarlem.

Onze Tweede Kamerfractie is één van de initiatiefnemers van de wijziging van de Transgenderwet. D66 Haarlem hoeft de eigen Kamerfractie dus niet per brief op te roepen om in te stemmen met een Wijzigingswet waar de Haarlemse gemeenteraad bovendien helemaal niet over gaat. Wat D66 Haarlem betreft stoppen we dan ook met deze goedkope “postzegelmoties”, die vragen om brieven te sturen naar de Provincie, naar de Tweede Kamer of het Kabinet.

Focus op actie voor een duurzaam en sociaal Haarlem

De fractie van D66 Haarlem is trots op deze begroting. Wij kiezen er voor om te focussen op actie: geen symboolpolitiek met arbeidsintensieve moties, maar de energie vanuit de raad, het college en de ambtenaren inzetten om het verschil te maken voor Haarlemmers. Deze begroting biedt de basis om in 2023 resultaten te boeken voor de stad. Daar gaan we ons ook komend jaar weer keihard voor inzetten.