‘Politiek leiderschap is als tegen de wind in zeilen’

Dilia Leitner was tussen 2012 en 2022 aaneengesloten schaduwraadslid, raadslid en bijna acht jaar lang fractievoorzitter van D66 Haarlem. Op de afdelingsvergadering van 22 juni spreekt zij de leden van D66 toe op haar afscheid.

Je kunt bijna nooit recht op je doel afgaan

“Politiek leiderschap is als tegen de wind in zeilen. Net als tegen de wind in moet je stuur -en bakboord kruisen nooit direct op je doel af kunnen en ooit weten of de wind misschien kan veranderen. Je kunt bijna nooit rechtstreeks op je doel afgaan. Het is een constant proces van grotere en kleinere correcties, die bij elkaar optellen naar een vooruitgaand proces.

Ik heb tijdens mijn jaren in de raad vanaf het prille begin als vice-voorzitter en later als fractie voorzitter zoveel als mogelijk een veilig klimaat willen scheppen voor de anderen. Een klimaat waarin
ze optimaal mogelijk konden functioneren, politiek durfden te bedrijven, te discussiëren met elkaar en uit eindelijk  met vertrouwen en steun van de fractie de politieke arena in konden stappen. 
Het kon er soms scherp aan toegaan in de fractie, maar ook daarbuiten was het weer soms ruw. Ik probeerde dat zoveel mogelijk op te vangen. We hadden een goede sfeer en daarmee kon ik laten
zien aan jullie dat het ook leuk is om politiek te bedrijven. Ik vatte het grote aantal competente kandidaten  dat nu de raad in wilde ook indirect op als een compliment over het functioneren van de
fractie afgelopen periode. Ik heb er hard voor gewerkt om het zo leuk met elkaar te kunnen hebben.

Goede én slechte tijden meegemaakt

Ik heb goede en slechte tijden meegemaakt en daardoor ook dingen geleerd en talenten in mijzelf ontdekt ,die ik op mijn werk nooit zo had kunnen ontwikkelen, maar het leren ging wel altijd de ‘hard way’. Het fractievoorzitterschap is voor een groot deel onzichtbaar en je maakt ‘vuile handen’ door mensen te moeten teleurstellen, maar ik ben dankbaar door dat ik mijn bescheiden bijdrage heb kunnen leveren aan het bestuurbaar houden van onze stad. Dat is 2 coalities tot een goed einde heb weten te brengen. Nu ben ik toe aan een volgende fase in mij loopbaan en hoop mij vaardigheden op een andere manier in een bestuurlijke rol te kunnen inzetten voor de samenleving. 
Ik heb met hart en ziel onze liberale democratie verdedigd met al haar zwaktes, gebrek aan slagvaardigheid, haar compromissen, en zelfs haar politieke gekonkel, haar traagheid , haar saaiheid.

Een behouden vaart met voor- en tegenwind

Maar ik ben zo absoluut overtuigd van de eenheid die het ons verschaft, omdat we anders uiteenvallen in individuen, en burgers met uiteenlopende meningen, ideologieën en geloofsovertuigingen. Daarom vind ik ook dat als D66 ooit de absolute meerderheid behaalt ze deze onmiddellijk weer zou moeten delen.

Politiek leiderschap is als tegen de wind in zeilen. Je moet daarom wel een goed gevoel voor de windrichting hebben. Zo komt politiek altijd weer neer op een oefening in nederigheid. Ik dank jullie allemaal voor het vertrouwen in mij als fractie voorzitter die vele, vele jaren.  En ik wens de fractie een behouden vaart met voor- en tegenwind. “

Dilia Leitner
Fractievoorzitter D66 Haarlem 2014-2022