30 miljoen om scholen op te knappen

“Het Strategisch huisvestingsplan onderwijs van de gemeente Haarlem doet mij terugdenken aan de middelbare schooltijd van mijn zoons. Want het gemiddelde cijfer van de geschiktheid van scholen verbloemt de soms forse onvoldoendes op onderdelen.”

30 miljoen extra voor huisvesting scholen

De gemeenteraad heeft op 29 juni het Strategisch huisvestingsplan onderwijs vastgesteld en ruim 30 miljoen euro beschikbaar gesteld om de scholen die er het slechtst aan toe zijn zo snel mogelijk op te knappen. Voor D66 als echte onderwijspartij is dat natuurlijk een geweldig resultaat.

16 van de 60 scholen scoort onvoldoende

Toch heeft D66 Haarlem ook zorgen. De nulmeting van de status van alle onderwijsgebouwen maakt helaas ook pijnlijk duidelijk dat maar liefst 16 van de 60 scholen op dit moment gemiddeld een onvoldoende scoren. Die zijn dus – om in de schooltermen te blijven – gezakt. Maar de situatie is eigenlijk nog erger. Als we kijken naar de achterliggende cijfers, dan zijn er ook nog 41 scholen die op één van de vier gemeten onderdelen (energie, technische kwaliteit, functionaliteit en binnenmilieu) een onvoldoende scoren. Dan kan je zeggen “maar gemiddeld is dat toch een voldoende”, maar het is – net als bij schoolcijfers – belangrijk om voor alle onderdelen een voldoende te halen.

Alle scholen naar een voldoende

Met de investering van 30 miljoen euro hopen we dat snel alle scholen gemiddeld een voldoende scoren. Dan kunnen we er daarna voor zorgen dat elke school ook op elk onderdeel een voldoende haalt.