Veilig Thuis: urgentie voor betere aanpak

Het aantal meldingen over huiselijk geweld in Haarlem neemt toe. Op verzoek van D66 Haarlem sprak de commissie Samenleving over wat de gemeente kan doen om ervoor te zorgen dat iedereen een veilig thuis heeft.

uitgebreide multidisciplinaire aanpak heeft meer effect

Voor daders bij wie de standaardbehandeling onvoldoende werkt, is gebleken dat een uitgebreide multidisciplinaire aanpak vaak wel effect heeft. Tot onze verbazing bleken de samenwerkingspartners van Veilig Thuis daar onvoldoende urgentie voor te zien. Reden voor D66 Haarlem om de wethouder te vragen alles te doen om ervoor te zorgen dat die samenwerkingspartners de urgentie wel zien, zodat we deze bewezen aanpak ook in Haarlem kunnen aanbieden.

Toezegging

Bij een recent bezoek aan Veilig Thuis bleek dat het aantal meldingen van scholen opvallend laag is. D66 vindt het jammer dat scholen geen gebruik maken van de signalen die zij krijgen om kinderen beter te beschermen.

Op verzoek van D66 gaat wethouder Diana van Loenen met de scholen en Veilig Thuis in gesprek. Zij zal eind dit jaar terugkoppelen wat dit gesprek heeft opgeleverd. Zo hopen we dat uiteindelijk alle Haarlemmers een veilig thuis hebben.

Bekijk hier het betoog van raadslid Thessa van der Windt in de commissie Samenleving van 22 juni.