Ons verenigingsleven

De gemeente Gennep heeft een rijk verenigingsleven. Er zijn tal van sportverenigingen, muziek- en zangverenigingen, toneelverenigingen, gildes en schutterijen, oranje comités, cultuurhistorische verenigingen, carnavalsverenigingen, kunstcollectieven, natuurclubs en stichtingen zoals bijvoorbeeld kinderboerderijen. Verenigingen zijn het cement van de samenleving. We willen dat dat verenigingsleven goed in stand gehouden kan worden zodat iedereen mee kan doen. We stimuleren vitale verenigingen en clubs zodat zij hun maatschappelijke functie zelfstandig kunnen uitdragen.

  • Ondersteuning voor het verenigingsleven moet niet centraal maar lokaal worden vormgegeven, in samenspraak met verenigingen en de Sportraad.
  • De gemeente Gennep moet het huidige subsidiebeleid voor verenigingen/sociaal domein herzien. We verlenen subsidies op plannen die invulling geven samenwerking, saamhorigheid, inclusiviteit en participatie in plaats van ledenaantallen.
  • Bovenal is het van belang dat burgers makkelijk de weg weten te vinden naar verenigingen en evenementen. Een evenementenkalender met input van alle verenigingen en stichtingen speelt daarin een centrale rol.
  • Het bestaande evenementenbeleid willen we in samenspraak met verenigingen en andere organisatoren herzien zodat dit verenigingen beter hun maatschappelijke functie kunnen vervullen en er in onze gemeente voldoende mogelijkheden zijn voor mooie, bruisende evenementen.