Sport, cultuur en vrije tijd

De gemeente Gennep heeft een rijk vitaal verenigingsleven voor de diverse sporten, voor muziek, zang, toneel, Nederlands en
Limburgse cultuurhistorie, carnaval en kunstcollectieven en niet te vergeten de gildes, schutterijen en de diverse comités.

Kunst en cultuur in het algemeen, en het verenigingsleven in het bijzonder zijn de olie in onze samenleving. Dat gaat over zowel
het ervan genieten als het zelf creatief bezig zijn. Hetzelfde geldt voor sport: kijken en doen geeft ontspanning en plezier. Belangrijk voor een gezonde leefomgeving en essentieel voor de (mentale) gezondheid.

Gezien het belang zetten wij ons in voor een brede toegankelijkheid van alle verenigingen, van de sportverenigingen tot de amateurkunst.

Ons verenigingsleven

De gemeente heeft een rijk verenigingsleven. Deze zijn het cement van de samenleving. We stimuleren de verenigingen en clubs zodat zij hun maatschappelijke functie zelfstandig kunnen uitdragen.

  • Het bestaande evenementenbeleid willen we herzien zodat er in onze gemeente voldoende mogelijkheden blijven voor mooie, bruisende evenementen.
  • Door herziening van de ondersteuningsregeling sociaal domein kunnen we subsidies verlenen op basis van plannen die invulling geven participatie en inclusiviteit in plaats van ledenaantallen.

Lekker sporten en bewegen

Sporten en bewegen is niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid van onze inwoners maar ook hun mentale gezondheid. Naast een gezonde levensstijl zijn sporten en bewegen zijn dus essentieel voor een vitale gemeente!

  • In de buurt van scholen zien we graag een multi-sportveld waar buiten gegymd kan worden, sportverenigingen kunnen trainen en waar iedereen kan sporten en bewegen.
  • Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we een nieuwe activerende sport- en beweegvisie waarin o.a. accommodatiebeleid van alle kernen, sportevenementen, topsport, anders georganiseerde sporten en sporten met een beperking aan bod komen.

Kunst en cultuur

De gemeente Gennep heeft een mooi beleid voor kunst en cultuur maar de uitdaging is om hier echt invulling aan te geven. We willen een lokale cultuursector die voor ieder toegankelijk is, waar culturele en kunstzinnige initiatieven de ruimte krijgen.

  • Vrijwilligers die zich inspannen voor het behoud en de ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur gaan we extra stimuleren en ambtelijk ondersteunen.