Lekker sporten en bewegen

Sporten en bewegen is niet alleen belangrijk voor de fysieke gezondheid van onze inwoners maar ook hun mentale gezondheid
omdat het leidt tot een betere kwaliteit van leven, grotere arbeidsproductiviteit, lagere zorgkosten en een hogere levensverwachting. De opbrengst van een investering in sporten en bewegen loont zich, de opbrengst is namelijk 2,5 keer zo groot als de investering. Naast een gezonde levensstijl zijn sporten en bewegen dus essentieel voor een vitale gemeente!

  • Samen met alle betrokkenen ontwikkelen we een nieuwe activerende sport- en beweegvisie waarin o.a. accommodatiebeleid van alle kernen, sportevenementen, topsport, anders georganiseerde sporten en sporten met een beperking aan bod komen.
  • Het sportakkoord van de gemeente Gennep is prima, maar moet actiever uitgedragen worden. Sporten en bewegen kunnen een belangrijke rol hebben binnen het sociaal domein. Sportaanbieders zouden met de juiste (financiële) ondersteuning naast het organiseren van sport en beweging ook een rol kunnen spelen bij arbeidsmarkt re-integratie, dagbesteding, opvoedondersteuning en onderwijs. De gemeente kan zorg- en welzijnsprofessionals stimuleren bewegen en sporten in te zetten als middel voor de positieve gezondheid van inwoners.
  • Openbare (gemeentelijke c.q. buiten-) sportgelegenheden en sportfaciliteiten dienen toegankelijk te zijn voor minder valide inwoners. Daar valt nog wat verbetering aan te brengen.
  • Graag zien we dat de gemeente meer middelen biedt voor het opzetten van georganiseerde sportactiviteiten voor mensen met een (praktische) handicap.
  • Samen met de sportaanbieders zetten we natuurlijk in op rookvrije sportterreinen en gezondere kantines.
  • In de buurt van iedere school zien we graag een multi-sportveld zodat jong en oud in vrije tijd kan bewegen, waar buiten gegymd kan worden en de sportverenigingen buiten kunnen trainen.
  • We dagen de gemeente uit tot het organiseren van een jaarlijks terugkerend groot multi-sportevenement waar iedereen uit de gemeente en zelfs regio aan mee kan doen.