Kunst en cultuur

De gemeente Gennep heeft een mooi beleid voor kunst en cultuur maar de uitdaging is om hier echt invulling aan te geven. Om niemand te laten vallen willen wij dat amateurkunst (muziek, zang, dans en toneel) voor écht ieder toegankelijk wordt, en dat culturele en kunstzinnige initiatieven die vanuit onze samenleving geïnitieerd worden de ruimte krijgen en zichtbaar zijn zodat deelname vergemakkelijkt wordt.

  • De toegang tot het cultuurfonds voor jeugd en volwassen vraagt nu nog wat doorzettingsvermogen. Dat moet een stuk makkelijker worden.
  • We stimuleren scholen tot het vastleggen van hun visie op cultuureducatie en zorgen voor aansluiting tussen vraag (scholen) en het aanbod (culturele instellingen) door de inzet van een cultuurcoach. In samenspraak met de aanbieders brengen we een betere verbinding tot stand tussen vraag en aanbod van mensen, middelen, projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur(historie).
  • Voor de inwoners van de gemeente Gennep willen we een poppodium en cultureel centrum behouden.
  • Ook buiten onze stadsgrenzen valt veel te leren en te zien. Daarom vragen we budget voor vervoer zodat scholen ook kunst- en cultuurinstellingen buiten de eigen regio kunnen bezoeken.
  • Passend bij onze ideeën over burgerparticipatie stimuleren we culturele en kunstzinnige initiatieven vanuit de samenleving die bijdragen een goede culturele infrastructuur (financieel of met middelen).
  • We willen dat het cultureel en landschappelijk erfgoed in onze gemeente onderhouden en uitdragen waarbij een prominente rol kan worden vervuld door de Historische Kringen.
  • De gemeente moet vrijwilligers die zich inspannen voor het behoud en ontwikkeling van ons erfgoed, natuur en cultuur, stimuleren en ambtelijk ondersteunen.
  • Het Genneperhuis, de Sint-Martinustoren en het Museum Het Petershuis kunnen meer als trekkers voor duurzaam dagtoerisme dienen. Daar moet de gemeente aan werken.