Gemeenschapsgeld

D66 Gennep kiest voor een financieel beleid dat zich richt op een sterke en solide gemeente voor nu en in de toekomst. Op basis van een juist beeld van de financiële middelen worden er zorgvuldig keuzes gemaakt voor diensten en investeringen waarbij geen schulden worden neergelegd bij toekomstige generaties. Activiteiten moeten kritisch tegen het licht worden gehouden om de gemeentelijke belastingen in toom te houden.

  • Inwoners geven we meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld in hun kern door het toekennen van een wijkbudget. Zij weten samen immers het best wat zij in hun eigen omgeving echt nodig hebben.
  • We schaffen de hondenbelasting af omdat niet duidelijk kan worden gemaakt waar dit geld aan ten goede komt.
  • Door tal van voorstellen, initiatieven en voornemens uit dit verkiezingsprogramma te realiseren kan het gemeenschapsgeld beter en socialer worden ingezet.