Samenwerken en besturen

Het vertrouwen in de politiek is laag. Wij zetten ons in om de komende jaren dit vertrouwen te herstellen.

Een betrouwbare overheid is volgens ons een duidelijke, open en begrijpelijke overheid. Waar je mensen betrekt, naar ze luistert, ze serieus neemt. Meedenken en praten moet iets zijn dat vanzelfsprekend is. Goede communicatie is hiervoor essentieel. Die communicatie moet niet alleen helder en betrouwbaar zijn, maar ook begrijpelijk voor iedereen.

Van inspraak naar samenspraak

Inwoners weten vaak het beste wat goed is voor hun kern en daarom moet de gemeente ze in een vroeg stadium betrekken bij de plannen. Te vaak krijgen inwoners pas inspraak als het plan al klaar ligt en er weinig bewegingsruimte is. Wij willen niet alleen inspraak achteraf, maar samenspraak. Dus meepraten vanaf de start.

  • Via wijkbudgetten geven we inwoners meer zeggenschap over de besteding van gemeenschapsgeld. Zij weten samen het beste wat in hun omgeving echt nodig is.
  • Door het instellen van een burgeramendement betrekken we inwoners inhoudelijk bij de besluitvorming doordat ze onderwerpen en wijzigingen op de raadsagenda kunnen indienen
  • Inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan een burgerforum. Zo kunnen ze adviseren over beleidskwesties en kan het gemeentebestuur dit meenemen in haar besluitvorming.

Openheid en transparantie

We bouwen een lokale overheid die open is, mensen betrekt, naar ze luistert en ze serieus neemt. Dit komt tot uiting in de dienstverlening van de gemeente. Jij als inwoner kan ons het beste zeggen hoe dit verloopt.

  • Geen vooruitgang zonder goede feedback. Wij willen de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente inzichtelijk maken en verbeteren door het instellen van een feedbacksysteem.