Iedereen gezond

Bovenal wensen we iedereen een gezond leven. Daar waar dat niet lukt investeren we stevig in zorg en welzijn. We werken daarbij vanuit het idee dat mensen vanuit eigen kracht, verantwoordelijkheid en regie werken aan hun gezondheid en mogelijkheden. Wij zien gezondheid hierbij als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en hier zoveel mogelijk zelf regie in te hebben. We investeren in preventie, willen van nazorg naar voorzorg en staan voor een integrale gezondheidsaanpak om de slagvaardigheid van zorg en welzijn te vergroten.

  • Wij kiezen voor vertrouwen als uitgangspunt bij dienstverlening door de gemeente aan onze inwoners en zijn helder in wat we van elkaar verwachten. Daarom streven we naar kortere en duidelijke lijnen voor alle vormen van de zorg, van jeugdzorg tot z-zorg.
  • Gezien dit complexe werkterrein en de meervoudige problematiek investeren we in een vitaal, betrokken team nodig wat naast onze inwoners staat en wat makkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Voor een breed scala aan vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, opvoeden, opgroeien, werk en inkomen zien we “team toegang” als eerste aanspreekpunt.
  • Inwoners voelen zich niet altijd goed gezien, gehoord of veilig als zij een klacht hebben binnen het sociaal domein. Daarom stellen we een onafhankelijk ombudspersoon aan waar zij terecht kunnen.
  • De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is een goed orgaan maar moet versterkt en uitgebouwd worden. Bij de ASD zien we ook de gevraagde en ongevraagde advisering over gehandicaptenvoorzieningen en -beleid belegd. De ASD moet daartoe ambtelijk goed ondersteund en gefaciliteerd worden.
  • Zorg begint bij signaleren. Vroegtijdig signalering van zorgbehoeften en goede begeleiding bij de aanpak is in ieders belang. Daarom zetten we in op nog meer aandacht voor de preventieve aanpak van zorg stukken.
  • We streven ernaar dat in onze hele gemeente openbare en rolstoelvriendelijke toiletten te vinden zijn die toegankelijk en bruikbaar zijn.
  • Door goede voorlichting en veel openheid willen we het stigma op schulden – ook bij ZZP’ers – verminderen om er te voorkomen dat zo schulden ontstaan of escaleren. Dit begint al bij onze jongeren zodat ze een goede start in hun volwassen leven kunnen maken. Wij willen dat onze gemeente deelneemt aan NVVK Arrangement voor schuldhulpverlening waardoor schuldenrust ontstaat, schulden sneller afgehandeld worden en mensen de draad van hun leven weer op kunnen pakken.
  • Wij gaan voor een positieve en menselijke benadering van mensen en experimenteren daarom met alternatieve aanpakken voor het reguliere stelsel van de participatiewet die leiden tot meer maatschappelijk rendement. Een ruimere bijverdienregeling en meer maatwerk zijn hiervoor voor ons eerste stappen. We zetten ervaringsdeskundigen in als werkcoaches.
  • Wij zijn trots op onze intergemeentelijke werkvoorziening (uitbesteed bij INTOS) en zien dit als een belangrijk onderdeel voor de uitvoering van de participatiewet. We blijven hierin in investeren.