Onderwijs en zorg

Laat iedereen vrij maar niemand vallen! We gaan daarbij uit van de eigen kracht van onze inwoners.

Goed onderwijs, één van de speerpunten van D66, vormt de basis voor een vrije samenleving waarin iedereen tot zijn recht
kan komen. Door onderwijs kan de jeugd haar mogelijkheden leren kennen en hun talenten ontwikkelen. Onderwijs zorgt voor kansen in elke fase van het leven. Klaar zijn om de toekomst aan te kunnen in een wereld die steeds sneller lijkt te veranderen.

We streven naar een sociaal, veilig én natuurlijk klimaat waarin iedere inwoner van de gemeente zich prettig voelt en zich kan ontwikkelen. Met een ombudsman / vrouw die hulpbehoevenden de weg wijst in de talrijke mogelijkheden die de gemeente Gennep op het gebied
van zorg te bieden heeft.

Iedereen hoort erbij in onze gemeente en iedereen heeft recht op onderwijs en zorg op een manier die bij jou past.

Goed onderwijs voor iedereen

Iedereen, dus ook alle kinderen en jongeren in onze gemeente, hebben recht op gelijke kansen. Goed onderwijs is hiervoor een
eerste voorwaarde.

  • In samenwerking met de scholen zorgen we voor goede, gezonde en duurzame gebouwen die voldoen aan de kwaliteitsnormen en energieneutraal worden.
  • We zetten ons in om in alle kernen de scholen te behouden.

Iedereen gezond

Bovenal wensen we iedereen een gezond leven. Daar waar dat niet lukt investeren we stevig in zorg en welzijn. We werken daarbij vanuit het idee dat mensen zoveel mogelijk vanuit eigen regie mogen werken aan hun gezondheid en mogelijkheden.

  • Inwoners voelen zich niet altijd gezien, gehoord of veilig als zij een klacht hebben binnen het sociaal domein. Daarom willen we een onafhankelijk ombudspersoon waar iedereen terecht kan.
  • Wij kiezen voor vertrouwen, samenwerken en eigen kracht als uitgangspunten voor alle dienstverlening. We streven naar kortere en heldere lijnen voor alle vormen van de zorg.
  • Wij staan voor een menselijke benadering van mensen en experimenteren met alternatieve aanpakken binnen de participatiewet die leiden tot meer maatschappelijk rendement.