Goed onderwijs voor iedereen

Iedereen, dus ook alle kinderen en jongeren in onze gemeente, hebben recht op gelijke kansen. Goed onderwijs is hiervoor een
eerste voorwaarde. Leerlingen moeten dezelfde mogelijkheden hebben om gebruik te maken van (onderwijs-)voorzieningen en deel kunnen nemen aan activiteiten. Wij zetten in op het behoud van scholen in alle kernen en een divers onderwijsaanbod voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in onze gemeente zodat ouders en kinderen de beste keuze voor henzelf kunnen blijven maken.

Iedereen, dus ook alle kinderen en jongeren in onze gemeente, hebben recht op gelijke kansen. Goed onderwijs is hiervoor een
eerste voorwaarde. Leerlingen moeten dezelfde mogelijkheden hebben om gebruik te maken van (onderwijs-)voorzieningen en deel kunnen nemen aan activiteiten. Wij zetten in op het behoud van scholen in alle kernen en een divers onderwijsaanbod voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs in onze gemeente zodat ouders en kinderen de beste keuze voor henzelf kunnen blijven maken.

  • In onze gemeente willen we in alle kernen het primaire onderwijs behouden en er dient een breed onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs zijn, van praktijkonderwijs tot en met VWO, te blijven.
  • Wij vragen meer aandacht voor samenwerking en ondersteuning in het speciaal onderwijs. We blijven nog steeds enthousiast over de oorspronkelijke gedachte van het KEC (Kind Educatie Centrum, alle kinderen onder één dak).
  • Samen met scholen blijven we zoeken naar mogelijkheden voor realisatie van deze gedachten.
  • In samenwerking met de scholen zorgen we voor goede, gezonde en duurzame gebouwen – nu en op de lange termijn die voldoen aan de kwaliteitsnormen en energieneutraal worden.
  • Wij willen dat alle scholen rond thema’s als vooroordelen, discriminatie, racisme, pesten, seksuele diversiteit en gender voorlichting geven om taboes te doorbreken, leerlingen dichter bij elkaar te brengen en te zorgen voor een veilige sfeer op school.
  • We initiëren en ondersteunen initiatieven waarbij ondernemers samen werken met scholen om hun kennis over natuur, milieu, gezonde voeding, techniek en de zorg te delen. Ook gaan we op zoek hoe we hen meer onderling kunnen verbinden.
  • We betrekken de jeugd actief bij de politiek en gaan met hen in gesprek over wat er speelt en hoe ze ondersteund willen worden. Het project jongeren & politiek bouwen we samen met de scholen verder uit om jongeren de kans te geven om al op jonge leeftijd actief mee te doen in de politiek.