Natuurlijk groen

Bij natuur denken we in eerste instantie aan groene bossen en mooie wandelgebieden. Die kent onze gemeente volop. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar natuur gaat ook over meer groen in de wijken, zorg voor de lokale natuurgebieden, aandacht vragen voor subsidiemogelijkheden met betrekking tot bijvoorbeeld warmtepompen, moestuinen en kleinschalige initiatieven op het gebied van duurzaamheid belonen en het stimuleren. Natuur gaat over lange termijn denken. Visie ontwikkelen, denken over de toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid.

  • We zijn zuinig op de mooie natuurgebieden in en rondom onze gemeente. Dat vereist een goede en actieve samenwerking tussen gemeente, Waterschap Limburg, Limburgs Landschap, de Limburgse Genootschappen, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en KNNV. Die samenwerking is belangrijker dan ooit en niet vrijblijvend. We hebben een gezamenlijk belang.
  • Het bestaande Duurzaam Bouwloket krijgt een forse uitbreiding. Het wordt een informatiecentrum waar inwoners met alle vragen over duurzaamheid en milieu terecht kunnen. We willen iedereen kunnen ontvangen, van jong tot oud. Het informatiecentrum gaat pro-actief informatie geven over duurzaam bouwen maar ook over hoe je zo min mogelijk afval produceert en wat je allemaal zelf kunt doen om zo duurzaam mogelijk te leven. Daarnaast willen we ook dat het uitnodigender en toegankelijker wordt.
  • Natuur gaat iedereen aan het hart. Inwoners hebben vaak goede ideeën voor behoud en verbetering. Wij willen initiatieven van inwoners op het gebied van natuur en milieu (zoals bijvoorbeeld moestuinieren) belonen en op eenvoudige manier door de gemeente laten faciliteren.
  • Oog voor natuurbehoud betekent ook vervuiling tegengaan door voldoende afvalbakken die frequent geleegd worden.
  • Meer mensen kunnen genieten van de natuur door de omgeving van de Maas en Niers toegankelijker te maken, bijvoorbeeld door middel van paden, bankjes en meer mogelijkheden om het water op te gaan.
  • Graag willen veel meer en proactieve ondersteuning voor agrariërs, ondernemers, woningbouwcorporaties en maatschappelijke organisaties bij het verduurzamen, circulair en toekomst bestendig maken van hun(bedrijfsmatige) activiteiten.
  • Stichting Steenbreek is een kennis- en netwerkorganisatie voor gemeenten en heeft tot doel de trend van de verstening af te remmen en onze leefomgeving duurzaam te vergroenen.
  • Door meer bomen- struiken en bloemenhagen voor insecten, vlinders en vogels te planten gaat het hele ecosysteem erop vooruit. We zien graag dat de gemeente Gennep hier actiever aan meedoet