Natuur en duurzaamheid

Wereldwijd hebben we te maken met een groot en complex klimaatvraagstuk. Zo’n complex vraagstuk vraagt om anders denken. Lokaal kopen stimuleren, restafval reduceren, circulair ondernemen (ondernemen waarbij grondstoffen worden hergebruikt) belonen en natuureducatie integreren in tal van zaken. Het traditionele denken in termen van groei en ‘steeds meer’ zullen we moeten doorbreken.

Duurzaam is voor ons meer dan alleen het terugdringen van CO2 uitstoot. Natuur, milieu en duurzaamheid hebben een lange termijn visie nodig. Voor ons is dit een grondhouding die in alle thema’s als criteria meegenomen wordt.

Duurzaamheid

Natuur en duurzaamheid gaan vaak hand in hand. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie en moet dus het goede voorbeeld geven. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid heeft om iets te doen ongeacht de financiële situatie.

  • De gemeentelijke organisatie moet in 2030 klimaatneutraal zijn.
  • Alle inwoners moeten mee kunnen doen met de energietransitie. Financiering van goede en duurzame regelingen moeten voor iedereen beschikbaar zijn.

Natuurlijk groen

Bij natuur denken we in eerste instantie aan groene bossen en mooie wandelgebieden. Die kent onze gemeente volop. Daar moeten we zuinig op zijn. Maar natuur gaat ook over meer groen in de wijken, goed omgaan met onze grondstoffen. Natuur en milieu vragen lange termijn denken, een visie.

  • We zijn zuinig op de mooie natuurgebieden in onze regio en staan voor een actieve en niet vrijblijvende samenwerking tussen gemeente en alle natuurbeheerders en beschermers.
  • Samen met inwoners en bedrijven willen we onze leefomgeving nog verder duurzaam vergroenen. Door meer bomen, struiken en bloemen gaat het hele ecosysteem erop vooruit.
  • Naast bewustwording over hoe we ons afval kunnen verminderen en nog beter scheiden, willen we beleid en doelen over een drastische afvalreductie.