Duurzaamheid

Natuur en duurzaamheid gaat vaak hand in hand. Logisch, want een groenere wereld is niet van de één op andere dag gerealiseerd, maar vraagt een langetermijnvisie. Duurzaam werken en denken betekent visie ontwikkelen, denken over de toekomst van onze (klein)kinderen en minder ad hoc beleid. Dat is geen op zichzelf staand onderdeel, maar vormt de basis voor het werken en denken in alle thema’s.

  • Een betere wereld in termen van duurzaamheid begint bij bewustwording. Daarom willen we een groter bewustzijn creëren bij inwoners, bestuur en organisatie en vragen in eerste instantie aandacht voor de noodzaak van duurzaamheid en een circulaire economie. Zo kunnen we nog beter stappen maken met duurzaamheid. De gemeentelijke organisatie heeft hierin een voorbeeldrol en we willen dan ook dat deze in 2030 klimaatneutraal is.
  • We willen dat alle inwoners mee kunnen doen met de energietransitie. Iedereen moet kunnen participeren in energieprojecten. Financiering van rendabele duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, zonnepanelen, groene daken…) moet voor iedereen beschikbaar komen. En ook huurders krijgen toegang tot gemeentelijke regelingen zoals subsidies en gratis advies.
  • Naast een focus op bewustwording zien we nu graag gemeentelijk langetermijnbeleid op afvalreductie om het restafval per inwoner drastisch te reduceren. We willen aandacht voor toepassingsoplossingen zoals composteren en betalen per kilo in plaats van per leging.
  • Ook zien we graag beleid gericht op integrale duurzaamheid. Dat kan door duurzaamheid in termen van lokale activiteit en consumptie, bewustzijn op jonge leeftijd, en natuureducatie voor alle bevolkingsgroepen te integreren in alle thema’s op de politieke agenda.
  • Wij sluiten aan bij landelijke ontwikkelingen en willen daarom onderzoeken of en hoe we het gebruik van (elektrische) deelauto’s kunnen faciliteren en stimuleren.
  • Om goede voornemens te kunnen doen slagen hebben we een goed lange termijnplan nodig die de toename van elektrische auto’s vraagt en realiseren we meer laadpalen voor auto’s in de gemeente, met name in buurten waar bewoners niet in staat zijn om zelf op eigen grond een laadpaal te installeren. We willen hierbij ook de mogelijkheden van de integratie van laden en verlichten onderzoeken.
  • Evenzo willen we meer initiatieven voor zonnepanelen op (stal)daken, en samenwerkingen tussen bedrijven in zonneenergieprojecten stimuleren. Belangrijk is hierbij dat we bij de provincie aandacht blijven vragen voor het huidige gebrek aan ruimte op het energienet voor terug levering door bedrijven.
  • Om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen willen we dat de gemeente haar inwoners actief gaat wijzen op, en helpen bij de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. De SCE ondersteunt burgerinitiatieven om te komen tot projecten voor duurzame energie zoals collectieve zonnepanelen voor particulieren
  • Om onnodige kosten en CO2 uitstoot tegen te gaan en lichtvervuiling te verminderen gaan we de straatverlichting versneld moderniseren, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Denk hierbij aan ledverlichting en bewegingssensoren.
  • We willen burgerinitiatieven stimuleren waarbij vergroening van een kern, wijk of buurt uitgangspunt is en waarbij volop ruimte is om te spelen en te bewegen.